Summa apostolicorum decisionum extra jus commune vagantium

 
9781150872891: Summa apostolicorum decisionum extra jus commune vagantium

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1658 Excerpt: ...Pœnicencia nuncupari ira dicuntur, quia poftquam fanâus Francifcus primum Ordinem anno 1108. & fecundum S. Clarae, hue Damiataruin anno 1212. inftituerat randcm anno 1X11, in oppido Canarij, quod ab Ailîflio quatuor miiliaribus diftat, idem Gloriofus San&us amore lefu Chrifti maximè flagrans, 8c omnium falutem ardenti defiderioanhelans,alium ordinem inftituit, qu prascedentium refpeâu dicitur terrius, eu tuque de Pœnirentia nominauit, fortaffis, vt placet S.Bonauenturae, quia ficut pcenitentia eft via communis ad carlum, líe ordo ifte omnes cuiuicunquc ftatus &c fexus,clcricos, & laicos, virgines, vidius, & coniugatas ample&itur, neminem excludit,omnefque hunc ordinem ingredi, illúmque profireri polîunt. Quern quidem ordinem nedum coniugaris vtriufquc fexus, verum etiam Fratribus, & Monialibus in communi viuenribus, ac tria vota fubftantialia folemniter emittcntibus florete iam diu ccepilTe refert Clemens У J1. fua conflit, incip. Ad 49 oberes, Idtb.Martif i j 16. & vt habetur in ChronlcU p.$.Ub.i. cap.; 8. videmr quod de anno 1411. Fulgineaeiub aufpiciis B. Angelina; de Theramo ciuicallae Aprutij Comitifla; incœperit reruns Ordo de pcenitentia faceré vota folemnia de communitate, imo horum Fratrum in communi viucntium fub tribus votis eflentialibus. Leo X. conflit. 41. incip. Inter cutera, го. Ianuarij 1521. apud Laert.Cherubin.í» Вnllario torn i.ig.541. lilis multapriuilegia, indulta, & grarias conceflerunt, & confiimarunt Summi PontiHccs, qua; in vnum collegit R. P.Antonius de Sillis ßergomenf. Ее in procefllonibus, aut debent incedere lub Cruce OMeruantium, aut fi veUcnt propriam Crucem habere, debent ferua ic...

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande