Adim uzunlugu ve frekansi antrenmanlarinin sprint kosu zamanina etkisi: Detayli analizi (Turkish Edition)

 
9783639670011: Adim uzunlugu ve frekansi antrenmanlarinin sprint kosu zamanina etkisi: Detayli analizi (Turkish Edition)

Bu çalışmanın amacı; sprinterlerin müsabaka dönemi performans parametrelerindeki değişimlerin belirlenmesi, kısa ve uzun adımla koşu ek alıştırmalarının sprint koşusu ivmelenme zamanına etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya 100m koşu zamanları 10.45-11.30sn olan gönüllü 15 sprinter katılmıştır. Çalışma 2’şer mikrosiklüs içeren 2 mezosiklüs evresinde yapılmıştır. Sprinterler 1. mezosüklüs öncesi-sonrası testleri ardından 2. mezosüklüs öncesi rastgele 3 gruba [kontrol grubu (KG), kısa adım grubu (KAG), uzun adım grubu (UAG)] ayrılmıştır. Her sprinter antrenmanını uygularken KAG kısa ve UAG’de uzun koşu adımıyla 6x40m haftada 3 kez 2 hafta ek koşu yapmıştır ve tekrar ölçüm protokollerine alınmıştır. Antropometri, ivmelenme kinematik analizi, sıçrama, dinamik kuvvet, anaerobik güç-kapasite, izokinetik kas kuvveti (60, 180, 300°.sn-1’de diz ekstensiyon-fleksiyon), laktat eşiği-maksimal oksijen tüketimi (VO2maks)-kalp atım hız değerlerinin belirlenmesi testleri uygulanmış ve antrenman bileşenleri gözlenmiştir.

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

About the Author :

Mehmet Kale, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Lisans ve PhD, Hacettepe Üniversitesi, İnsan Performansı ve Nöromusküler Fizyoloji Post-PhD, Loughborough Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

Meilleurs résultats de recherche sur AbeBooks

1.

Kale, Mehmet
ISBN 10 : 3639670019 ISBN 13 : 9783639670011
Neuf(s) Quantité : 1
Vendeur
European-Media-Service Mannheim
(Mannheim, Allemagne)
Evaluation vendeur
[?]

Description du livre État : New. Publisher/Verlag: Türkiye Alim Kitaplar | Detayl analizi | Bu çal man n amac ; sprinterlerin müsabaka dönemi performans parametrelerindeki de i imlerin belirlenmesi, k sa ve uzun ad mla ko u ek al t rmalar n n sprint ko usu ivmelenme zaman na etkisinin incelenmesidir. Çal maya 100m ko u zamanlar 10.45-11.30sn olan gönüllü 15 sprinter kat lm t r. Çal ma 2 er mikrosiklüs içeren 2 mezosiklüs evresinde yap lm t r. Sprinterler 1. mezosüklüs öncesi-sonras testleri ard ndan 2. mezosüklüs öncesi rastgele 3 gruba [kontrol grubu (KG), k sa ad m grubu (KAG), uzun ad m grubu (UAG)] ayr lm t r. Her sprinter antrenman n uygularken KAG k sa ve UAG de uzun ko u ad m yla 6x40m haftada 3 kez 2 hafta ek ko u yapm t r ve tekrar ölçüm protokollerine al nm t r. Antropometri, ivmelenme kinematik analizi, s çrama, dinamik kuvvet, anaerobik güç-kapasite, izokinetik kas kuvveti (60, 180, 300°.sn-1 de diz ekstensiyon-fleksiyon), laktat e i i-maksimal oksijen tüketimi (VO2maks)-kalp at m h z de erlerinin belirlenmesi testleri uygulanm ve antrenman bile enleri gözlenmi tir. | Format: Paperback | Language/Sprache: tur | 148 pp. N° de réf. du libraire K9783639670011

Plus d'informations sur ce vendeur | Poser une question au libraire

Acheter neuf
EUR 55,12
Autre devise

Ajouter au panier

Frais de port : EUR 3,99
De Allemagne vers Etats-Unis
Destinations, frais et délais

2.

Mehmet Kale
Edité par TAK Dez 2014 (2014)
ISBN 10 : 3639670019 ISBN 13 : 9783639670011
Neuf(s) Taschenbuch Quantité : 2
Vendeur
Rheinberg-Buch
(Bergisch Gladbach, Allemagne)
Evaluation vendeur
[?]

Description du livre TAK Dez 2014, 2014. Taschenbuch. État : Neu. Neuware - Bu çal man n amac ; sprinterlerin müsabaka dönemi performans parametrelerindeki de i imlerin belirlenmesi, k sa ve uzun ad mla ko u ek al t rmalar n n sprint ko usu ivmelenme zaman na etkisinin incelenmesidir. Çal maya 100m ko u zamanlar 10.45-11.30sn olan gönüllü 15 sprinter kat lm t r. Çal ma 2 er mikrosiklüs içeren 2 mezosiklüs evresinde yap lm t r. Sprinterler 1. mezosüklüs öncesi-sonras testleri ard ndan 2. mezosüklüs öncesi rastgele 3 gruba [kontrol grubu (KG), k sa ad m grubu (KAG), uzun ad m grubu (UAG)] ayr lm t r. Her sprinter antrenman n uygularken KAG k sa ve UAG de uzun ko u ad m yla 6x40m haftada 3 kez 2 hafta ek ko u yapm t r ve tekrar ölçüm protokollerine al nm t r. Antropometri, ivmelenme kinematik analizi, s çrama, dinamik kuvvet, anaerobik güç-kapasite, izokinetik kas kuvveti (60, 180, 300°.sn-1 de diz ekstensiyon-fleksiyon), laktat e i i-maksimal oksijen tüketimi (VO2maks)-kalp at m h z de erlerinin belirlenmesi testleri uygulanm ve antrenman bile enleri gözlenmi tir. 148 pp. Türkisch. N° de réf. du libraire 9783639670011

Plus d'informations sur ce vendeur | Poser une question au libraire

Acheter neuf
EUR 55,90
Autre devise

Ajouter au panier

Frais de port : EUR 17,14
De Allemagne vers Etats-Unis
Destinations, frais et délais

3.

Mehmet Kale
Edité par TAK Dez 2014 (2014)
ISBN 10 : 3639670019 ISBN 13 : 9783639670011
Neuf(s) Taschenbuch Quantité : 2
Vendeur
Agrios-Buch
(Bergisch Gladbach, Allemagne)
Evaluation vendeur
[?]

Description du livre TAK Dez 2014, 2014. Taschenbuch. État : Neu. Neuware - Bu çal man n amac ; sprinterlerin müsabaka dönemi performans parametrelerindeki de i imlerin belirlenmesi, k sa ve uzun ad mla ko u ek al t rmalar n n sprint ko usu ivmelenme zaman na etkisinin incelenmesidir. Çal maya 100m ko u zamanlar 10.45-11.30sn olan gönüllü 15 sprinter kat lm t r. Çal ma 2 er mikrosiklüs içeren 2 mezosiklüs evresinde yap lm t r. Sprinterler 1. mezosüklüs öncesi-sonras testleri ard ndan 2. mezosüklüs öncesi rastgele 3 gruba [kontrol grubu (KG), k sa ad m grubu (KAG), uzun ad m grubu (UAG)] ayr lm t r. Her sprinter antrenman n uygularken KAG k sa ve UAG de uzun ko u ad m yla 6x40m haftada 3 kez 2 hafta ek ko u yapm t r ve tekrar ölçüm protokollerine al nm t r. Antropometri, ivmelenme kinematik analizi, s çrama, dinamik kuvvet, anaerobik güç-kapasite, izokinetik kas kuvveti (60, 180, 300°.sn-1 de diz ekstensiyon-fleksiyon), laktat e i i-maksimal oksijen tüketimi (VO2maks)-kalp at m h z de erlerinin belirlenmesi testleri uygulanm ve antrenman bile enleri gözlenmi tir. 148 pp. Türkisch. N° de réf. du libraire 9783639670011

Plus d'informations sur ce vendeur | Poser une question au libraire

Acheter neuf
EUR 55,90
Autre devise

Ajouter au panier

Frais de port : EUR 17,14
De Allemagne vers Etats-Unis
Destinations, frais et délais

4.

Mehmet Kale
Edité par TAK (2014)
ISBN 10 : 3639670019 ISBN 13 : 9783639670011
Neuf(s) Paperback Quantité : 1
Vendeur
The Book Depository EURO
(London, Royaume-Uni)
Evaluation vendeur
[?]

Description du livre TAK, 2014. Paperback. État : New. Language: Turkish . Brand New Book. Bu çal??man?n amac?; sprinterlerin müsabaka dönemi performans parametrelerindeki de?i?imlerin belirlenmesi, k?sa ve uzun ad?mla ko?u ek al??t?rmalar?n?n sprint ko?usu ivmelenme zaman?na etkisinin incelenmesidir. Çal??maya 100m ko?u zamanlar? 10.45-11.30sn olan gönüllü 15 sprinter kat?lm??t?r. Çal??ma 2??er mikrosiklüs içeren 2 mezosiklüs evresinde yap?lm??t?r. Sprinterler 1. mezosüklüs öncesi-sonras? testleri ard?ndan 2. mezosüklüs öncesi rastgele 3 gruba [kontrol grubu (KG), k?sa ad?m grubu (KAG), uzun ad?m grubu (UAG)] ayr?lm??t?r. Her sprinter antrenman?n? uygularken KAG k?sa ve UAG?de uzun ko?u ad?m?yla 6x40m haftada 3 kez 2 hafta ek ko?u yapm??t?r ve tekrar ölçüm protokollerine al?nm??t?r. Antropometri, ivmelenme kinematik analizi, s?çrama, dinamik kuvvet, anaerobik güç-kapasite, izokinetik kas kuvveti (60, 180, 300°.sn-1?de diz ekstensiyon-fleksiyon), laktat e?i?i-maksimal oksijen tüketimi (VO2maks)-kalp at?m h?z de?erlerinin belirlenmesi testleri uygulanm?? ve antrenman bile?enleri gözlenmi?tir. N° de réf. du libraire KNV9783639670011

Plus d'informations sur ce vendeur | Poser une question au libraire

Acheter neuf
EUR 83,85
Autre devise

Ajouter au panier

Frais de port : EUR 3,34
De Royaume-Uni vers Etats-Unis
Destinations, frais et délais