Mustafa Arma?an Kir Zincirlerini Osmanli

ISBN 13 : 9786051141541

Kir Zincirlerini Osmanli

Note moyenne 3,33
( 18 avis fournis par GoodReads )
 
9786051141541: Kir Zincirlerini Osmanli

Ismet Inonu Osmanli Hanedani ile gorustu mu? Edward Said Ermeni soykirimini neden savunuyor? Kanuni'nin Italya'daki casusu kimdi? Osmanli kadini daha mi ozgurdu? Zenginden alip fakire veren Osmanli valisi kimdi? Amerika gunumuzun Osmanlisi mi? Osmanli'ya savas acan filozof kim? Osmanli'ya asker mi hakimdi? Osmanli gercekten Anadolu'yu somurdu mu? Osmanli Guneydoguya yatirim yapti mi? Mustafa Armagan; anli sanli Aydinlanma dusunuru Montesque'nin zencilere "bu yaratiklarin insan olduklarini varsaymamiz imkansizdir" deyisinden, Leibniz'in "su Turklerin bizim gibi kafalari yok mu acaba" demesine, Cezayir'de Sartre'i isyan ettiren "kasaplar" dan, Amerika'nin yerli nufusunu kira kira 30'da 1'e indirenlere kadar genis bir yelpazede Osmanli tarihini ele aliyor. Osmanli halen zincirlerin icinde konusmaya calisiyor bizimle. Muhurlerini sokecek, zincirlerini cozecek, hurriyetini iade edecek birilerini bekliyor...

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

Présentation de l'éditeur :

Osmanl?: ?nsanl???n Son Adas? 2

Tarih, kölele?-bilir bizi. Akl?m?z?, fikrimizi, dünyam?z?, hatta rüyalar?m?z? bir demir kafes içine al?r ve kendi elimizle çatt???m?z umars?z bir kültürel hapishaneye dönü?ebilir. Bu umutsuzluk p?nar?n?n yan? ba??nda susuzluktan çatlar?z. Bakt???m?z aynalardan nefret ederiz. Ve sonra sevgili hapishanemizden özlem duyulan bir dönem icad eder ve buna Ça? deriz. Ah o Alt?n Ça?, bizi b?rak?p nerelere gitmi?, ufuklar?m?z? terk etmi?tir!
Oysa tarih özgürle?-bilir bizi. Gönüllü hapishanemizden firar yollar?n? gösterebilir, yer alt?ndan tüneller kazmam?za yard?mc? olabilir. Yan? ba??nda susuzluktan k?r?ld???m?z p?nar?n varl???n? hat?rlatabilir bize. Yapmam?z gereken ?eyin, sadece a?z?m?z? suya de?dirmek oldu?unu f?s?ldayabilir. Özgürle?tirir bizi kendisini (ve kendimizi) içerisine t?kt???m?z kafesin kap?lar?n? bir bir açt?kça.

Osmanl? tarihi, sessiz sedas?z bir devrim ya??yor son y?llarda. ?çerisini t?k?ld??? kafesin, kendisini (kendimizi) ba?lad???m?z zincirlerin a??rl???ndan kurtulmaya ba?l?yor ve evine dönüyor. Mustafa Arma?an, tarihin balta girmemi? ormanlar?nda ç?kt??? ke?if yolculu?unda Osmanl? tarihinin bilinmeyen sayfalar?n? açarken, önünüze, ayn? zamanda haks?z yere horlanm??, itilip kak?lm?? bir tarihin kefaretini de ödüyor. Ona göre Osmanl? hala ya??yor ve bizi küresel ça??n çarklar? aras?nda un ufak olmaktan koruyacak usturuplu tutamaklar uzat?yor.

K?r Zincirlerini Osmanl?, Osmanl?'da gizli özgürle?me potansiyelini aç??a ç?karan ve bugünün hapishanesine t?k?lm?? bizlere, ça?lar?n tabakalar? aras?nda beyaz güvercinlere ?smarlanm?? alt?n mesajlar yollayan bir kitap. Bir ba?ka deyi?le, tarihimizin özgürle?me maceras?na aç?lan bir pencere.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande