Iskender Özdemir Aleviligin Yazilmayan Tarihi

ISBN 13 : 9786054125494

Aleviligin Yazilmayan Tarihi

 
9786054125494: Aleviligin Yazilmayan Tarihi

Son yuzyilda Alevîligi yazanlar, hep Alevîligin oz kaynaklari olmadigini ifade etmis ve onun gercegini, ozunu yok saymistir. Farkli uluslara ve irklara ait hurafelerin bir yansimasi olarak kabul edilen Alevîlik, hep Islâm disina itilmis; inanc ve gelenekleri, mitolojik soylemlere bogularak baskalastirilmaya calisilmistir. Insanimizin, ozellikle de genclerimizin akillarini bulandirma, bu calismalarin temel hedefi olmustur. Gunumuzde insanlar, Alevîligin temel kaynaklari konusunda karmasikliga duser olmus, Alevîligi nerede ogrenmeleri gerektigini sasirmis, surekleri hakkinda supheye dusmuslerdir. Saskinlik, toplumumuzun buyuk bir kismina musallat olmustur. Cok emek verilerek hazirlanmis olan bu calisma. Konu hakkinda yeni bir cigir acmaya, insanlari Alevîligin gercegine tasimaya namzettir. Yazar, bu kiymetli eseri sayesinde Alevîlik hususunda insanlarin yonunu cevirecegi dogru menzili sunmus bulunmaktadir.

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

Présentation de l'éditeur :

Son yüzy?lda Alevili?i yazanlar, hep Alevili?in öz kaynaklar? olmad???n? ifade etmi? ve onun gerçe?ini, özünü yok saym??t?r. Farkl? uluslara ve ?rklara ait hurafelerin bir yans?mas? olarak kabul edilen Alevilik, hep ?slam d???na itilmi?&;#59; inanç ve gelenekleri, mitolojik söylemlere bo?ularak ba?kala?t?r?lmaya çal???lm??t?r. ?nsan?m?z?n, özellikle de gençlerimizin ak?llar?n? buland?rma, bu çal??malar?n temel hedefi olmu?tur. Günümüzde insanlar, Alevili?in temel kaynaklar? konusunda karma??kl??a dü?er olmu?, Alevili?i nerede ö?renmeleri gerekti?ini ?a??rm??, sürekleri hakk?nda ?üpheye dü?mü?lerdir. ?a?k?nl?k, toplumumuzun büyük bir k?sm?na musallat olmu?tur.Çok emek verilerek haz?rlanm?? olan bu çal??ma. Konu hakk?nda yeni bir ç???r açmaya, insanlar? Alevili?in gerçe?ine ta??maya namzettir. Yazar, bu k?ymetli eseri sayesinde Alevilik hususunda insanlar?n yönünü çevirece?i do?ru menzili sunmu? bulunmaktad?r.Kitab?n herkesin okumas? gereken bir kaynak kitap oldu?u kan?s?nday?m. Konular?n tasnifine ve i?leyi?ine hayran kald?m. Bu bak?mdan çal??man?n Alevili?in Elkitab? olarak vasfetmenin daha do?ru olaca?? kanaatini ta??yorum.-?smail Baki-Alevi Mürebbisi

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande