Cafer ?skendero?lu Araf'?n Ricalleri

ISBN 13 : 9786054263356

Araf'?n Ricalleri

 
9786054263356: Araf'?n Ricalleri
Présentation de l'éditeur :

2500 YILLIK ÇÖZÜLEMEYEN G?ZL? SIRLAR "?ki taraf aras?nda örtü aç??a ç?kar, tepeler üstünde Allah'a yak?n kimseler onlar?n hepsini simalar?ndan bilirler, onlar cennetliklerdir, birbirlerine "selamünaleyküm" derler (henüz cennete) dahil olmam??lard?r, beklerler." (A'RAF- 46) BEKLENEN ALTIN ÇA?IN EMANETLER? Arf&;#59; s?rt, tepe demektir&;#8230&;#59;
Bilinen Kur'an tefsirlerinde k?yamet sonras? cennet veya cehenneme gitmesi henüz hükme ba?lanmam?? insanlar?n bekletildi?i yüksekçe yer olarak geçer.
Oysa Hakan Y?lmaz Çebi ve Cafer ?skendero?lu, bu kitapta Araf Suresi 46. Ayetin bilinen tefsirlerinin d???nda Araf'?n ve TA-HA suresi 12. ayette geçen "Mukaddes Tuva Vadisi'nin" Nemrut Da??'nda oldu?unu aç?klamakla kalm?yor&;#59; Hz. Musa ve ailesine ait olan kabirlerin yan?nda "kutsal tabut" ve "gerçek Tevrat Ayetleri"nin de yerini gösteriyorlar.
Çebi ve ?skendero?lu, Mukaddes Tuva Vadisi denilen yerde ortaya ç?kan inan?lmaz görüntüleri de okurlar?yla payla?arak kitab?n ilerleyen bölümlerinde LEDUN ?LM? SIRLARIYLA dünya tarihini de?i?-cek BEKLENEN ALTIN ÇA?'?n anahtarlar?n? da veriyorlar&;#8230&;#59;

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande