Yilmaz Odabasi Cocuklar ve Adresler Ciltli

ISBN 13 : 9786055395438

Cocuklar ve Adresler Ciltli

 
9786055395438: Cocuklar ve Adresler Ciltli

Ailesiyle birlikte koyden buyuk sehre goc eden bir cocugun, sancilarindan ve sarilip vedalasamadigi anilarindan yola cikiyor "Cocuklar ve Adresler". Yildizlari yere dusuren bir surgunun sonrasinda, vefanin, dostlugun ve sevginin, yasadigimiz cografyanin saf acilarindan gecerek buyuyen bir cocugun ruhunda yarattigi derinligin hikâyesini anlatiyor... Bir ogretmenin gosterdigi yakinlikla tum yanlis ogretilenlere, bir arkadasin hissettirdigi sicaklikla da sevmeye dair tum sorulara nasil icten bir cevap verilebilecegini de gosteriyor...Kaybolmus adreslerden kalbin tukenmeyen hafizasina, acidan umuda, insandan insanliga uzanan bu hikâyeyi okurken, Yilmaz Odabasi'nin siirsel anlatimindan ve ustaca kurgusundan etkilenecek, buruk ama umut dolu bir yolculuga cikacaksiniz...

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

Présentation de l'éditeur :

Y?lmaz Odaba??n?n bu hikaye kitab?, daha önce
bir yay?nevinin "ilkgençlik dizisi" için yaz?l?m?&;#59;, daha sonra
gördü?ü ilgiden dolay? ortaö?retim ö?rencileri ve
ö?retmenlere yazar? taraf?ndan önerilerek
yeni bas?mlar? yap?lm??t?r.
... Y?lmaz Odaba??, 'Çocuklar ve Adresler' adl?
yap?t?nda, tüm hücreleri ile ya?am? tam lam?na, bire bir
veriyor. ?lk sözcükten son sözcü?e kadar bilge bir gerçekle
yorgun bir tebessüm aras?nda gelgitler ya??yoruz. Dil ise
görevinin d???na bilerek ç?km?yor&;#59; yani zor yolu seçiyor
yazar... Ac?mas?z olaylarla örülü ya?amlar?m?z sayfalarda...
Unuttu?umuz yüzlerce içtenli?i bizlere hat?rlatt??? için
te?ekkür etmek duygusu uyand?ran bir kitap.'
Aktüel, A?ustos 1992
'... Babas? küçük bir memur olan bir çocu?un tayinlerle gelen sürgünlerini ve adres aray??lar?n? anlat?yor
Y?lmaz Odaba??... Unutulmayan arkada?l?klar,
ö?retmenler&;#59; köyün ve büyük kentin gerçekleri, özlemler
ve gelecek... Odaba??, ?airaneli?i elden b?rakmadan yal?n
bir dille anlat?yor. Bir çocuktan yola ç?karak çocuklara.
bir insandan yola ç?karak insanlara, bir köyden yola ç?karak bir ülkeye, geçmi?ten bugüne ula??yorsunuz.
S?radan, ama basil olmayan bir öykü...' Tunca Arslan, 2000e Do?ru, Eylül 1992
'... ?iirsel, ak?c? bir dili var. kurgusu iyi. Geli?mesi ilgi ve
meraka dayal?. Sürükleyici bir biçemi var. Yap?t?n ac? ve
buruk bir yan? var&;#59; san?r?m çekici yanlar?ndan biri de bu.'
Ülker Köksal, Damar, May?s 1992

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande