Elin Hilderbrand ADA

ISBN 13 : 9786055420239

9786055420239: ADA
Note de l'éditeur :

Bu mükemmel bir yaz kaçama?? olacakt? ama baz? s?rlardan kaçmak zordur... New York Times çoksatan yazar? Elin Hilderbrand'in ak?llara yer edecek yeni roman?."Kalp a?r?s?, mutluluk, duygusal karma?a ve a?k yüreklerinizi sar?p sarmalayacak, kitab? elinizden b?rakmak istemeyeceksiniz."-Romantic Times Bookclub Magazine-" Yaz?n s?ca??nda serinletirken, k???n so?u?unda içinizi ?s?tacak. Hilderbrand tek kelimeyle muhte?em!"-Booklist-"Gülerken a?lamak m?? Evet, korkar?m ki buna haz?rl?kl? olmal?s?n?z."Publishers Weekly-"Kad?nlar?n ortak sorunlar? ve hayat?n onlara sundu?u zorluklar, orta ya? krizindeki bir kad?n?n son derece yürekten anlat?lm?? hikayesine mercek tutularak tek bir bünyede toplanm??. Hiç ?üpheniz olmas?n; hepiniz kendi hayatlar?n?zdan izler bulacaks?n?z."-Los Angeles Times-
Uzun zamand?r saklanan s?rlar ücra bir adada ortaya döküldü?ünde, huzurlu bir kaç?? gibi görünen bu k?sa tatil, beklenenden farkl? sonuçlar do?urur. Yaz sona ermeden dramatik gerçekler ortaya ç?kar, eski a?klar yeniden canlan?r ve yeni a?klar kendini belli eder. Bu ancak Elin Hilderbrand'in kelimelere dökebilece?i, kalp k?r?kl?klar?, kahkahalar ve sürprizlerle dolu bir romand?r.Birdie Cousins, kendini k?z? Chess'in görkemli dü?ününün haz?rl?klar?na kapt?rm?? bir vaziyette, dans pistinden resepsiyon peçetelerinin rengine kadar bir çok detayla u?ra?maktad?r. Her müstakbel gelin annesi gibi, o da heyecan, karga?a, gözya?lar? ve mutluluk duygular?yla bo?u?maktad?r. Ama kendini her türlü olas?l??a haz?rlam?? bir kad?n olmakla gurur duyan Birdie, gecenin geç bir saatinde Chess'in kendisini arayarak ni?an? att???n? söyleyece?ini beklememektedir.Bu, karga?alar ve yeni ayd?nlanmalarla Tuckernuck Adas?'nda geçecek bir yaz?n daha ilk müjdecisidir. Burada telefon, televizyon veya bakkal yoktur; Tuckernuck Adas?, sorunlar?n?n çözümüne odaklan?rken dikkatlerini da??tacak ba?ka ?eylerin olmad??? bir yerdir.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande