Kuran Türkce Ceviri: Ciltli Kitap - Kücük Boy

 
9786058624979: Kuran Türkce Ceviri: Ciltli Kitap - Kücük Boy
Présentation de l'éditeur :

Kur'an'?n çevirisini dördüncü defa yap?yorum. Be?inciye gerek olup olmad???n? ?imdi bilemem. Kur'an'?n kelimelerini oldu?u gibi, Arapça'da içerdikleri anlamlar? Türkçe'nin içine sindirerek vermeye çal??t?m. Herkesin kolayca anlayabilece?i kelime ve üsluba önem verdim. Kur'an'? tefsir etmeyi dü?ünmedim. Kur'an'? bir ki?i ba?tan sona tefsir edemez. Her ayetin tefsiri onun konusunun uzman?na aittir ve uzman?n hakk?d?r. Bilimin de dinin de insana yükledi?i görev budur. Ben bilgi ve uzmanl?k alan?mla ilgili ayetleri kitap ve makalelerimde aç?klad?m. Onlar benim tefsirim say?l?r. Böylesi bana daha çok bilim özgürlü?ü vermi?tir.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande