Zbior karny 2014

ISBN 13 : 9788327808400

Zbior karny 2014

9788327808400: Zbior karny 2014
Présentation de l'éditeur :

Zbiór karny 2014: Kodeks karny Kodeks postepowania karnego Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny skarbowy Kodeks wykroczen Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia Postepowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialnosc podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary Oplaty w sprawach karnych Wychowanie w trzezwosci i przeciwdzialanie alkoholizmowi Przeciwdzialanie narkomanii Stan prawny na 1 wrzesnia 2014 roku Wykaz najwazniejszych zmian: od 9 listopada 2014 r. - ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2014 r., poz. 579) od 25 lipca 2014 r. - ustawa z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i uslug (Dz.U. z 2014 r., poz. 915) od 25 grudnia 2014 r. - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) oraz ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku ze standaryzacja niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 822) od 1 lipca 2015 r. - ustawa z 27 wrzesnia 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247) Wykaz wszystkich zmian umieszczono na koncu publikacji. Wykazy wszystkich zmian do poszczególnych ustaw znajduja sie na odwrocie stron tytulowych przed kazda ustawa. Oddawany do rak Czytelników zbiór przepisów obejmuje: K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N. K.K. - wprowadzono zmiany wynikajace z obszernej nowelizacji z 27 wrzesnia 2013 r. K.P.K. - bardzo istotne zmiany wynikaja z obszernej nowelizacji z 27 wrzesnia 2013 r. przygotowanej przez Komisje Kodyfikacyjna Prawa Karnego, która gruntownie reformuje procedure karna. K.K.S. - uwzgledniono zmiany wprowadzone przez ustawe z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku weglowodorowym. K.W. - uwzgledniono wprowadzenie wykroczenia polegajacego na niespelnianiu wymagan dotyczacych udzielenia informacji lub wydania dokumentu konsumentowi, a takze inne zmiany dokonane przez ustawe z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i uslug oraz przez ustawe z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. K.P.W. - wprowadzono zmiany majace na celu skrócenie czasu trwania postepowan sadowych w sprawach o wykroczenia oraz zredukowanie ponoszonych w zwiazku z tym kosztów, przez wprowadzenie do systemu polskiego postepowania w sprawach o wykroczenia protokolu z rozprawy w postaci zapisu dzwieku lub obrazu i dzwieku. Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzyszace poszczególnym artykulom ustaw znacznie ulatwiaja korzystanie ze zbioru. Zmiany, które weszly w zycie miedzy 11 czerwca 2014 r. a 1 wrzesnia 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejda w zycie po 1 wrzesnia 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejsza czcionka.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande