Logistyka ekonomiczna Procesy logistyczne

 
9788361208112: Logistyka ekonomiczna Procesy logistyczne
Présentation de l'éditeur :

Logistyka i jej technologie na przelomie wieków staly sie zasadniczym stymulatorem gospodarki rynkowej, to konie pociagowe wspólczesnego biznesu. Formalnie zajmuje sie ona planowaniem i organizowaniem sprawnych przeplywów fizycznych - surowców, materialów, produktów i wyrobów gotowych na wszystkich etapach dzialalnosci rynkowej wedlug ekonomicznego kryterium efektywnosci i rentownosci rynkowej. Zaawansowane podejscie logistyczne, integrujace fizyczne przeplywy materialowe na bazie wspólczesnych technologii teleinformatycznych jest warunkiem przetrwania i wysokiej konkurencyjnosci wspólczesnych podmiotów gospodarczych, zarówno w skali mikro jak tez w skali makroekonomicznej. Logistyka jako dziedzina nauk ekonomicznych zajmuje sie efektywnym zarzadzaniem fizycznymi procesami przeplywów materialowych od pierwotnych zródel zaopatrzenia poprzez rózne ogniwa posrednie az do koncowego odbiorcy (konsumenta). Zarzadzanie logistyczne rozpatrywane jest glównie w strukturze tzw. logistycznego lancucha dostaw materialowych obejmujacego trzy zasadnicze etapy: zaopatrzenie, produkcje i dystrybucje oraz wtórna redystrybucje odpadów. Znakiem rozpoznawczym logistyki sa zapasy materialowe rozpatrywane przez pryzmat transportu i gospodarki magazynowej. Kazdy z powyzszych etapów i procesów logistycznych jest sterowany i oceniany wedlug podstawowego kryterium rynkowego, którym jest minimalizacja kosztów procesów logistycznych. Wielokryterialna optymalizacja procesów logistycznych powinna doprowadzic do minimalizacji kosztów logistyki, a w koncowym efekcie, przy jednoczesnej maksymalizacji sprzedazy do maksymalizacji zysku, jako wyniku ekonomicznego prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Ksiazka Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne dedykowana jest problematyce sprawnego i efektywnego zarzadzania procesami logistycznymi glównie w mikroskali przedsiebiorstw. Tresc zostala zredagowane w ukladzie 7. rozdzialów merytorycznych zakonczonych obszernym aneksem. Zagadnienia metodologiczne badania i optymalizacji procesów logistycznych rozpatrywane sa we wstepnych dwóch rozdzialach. Glówne ogniwa logistycznego lancucha dostaw eksponowane sa w kolejnych trzech rozdzialach, dotyczacych odpowiednio logistycznych procesów: zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Kluczowy problem zapasów logistycznych widziany przez standardy transportowe i magazynowe stanowi wprowadzenie do obszernego rozdzialu analizy i kalkulacji kosztów procesów logistycznych. Zamykajacy prace aneks zawiera cztery rekurencyjnie rozwijane modele matematyczne: referencyjny, identyfikacyjny, decyzyjny i optymalizacyjny prowadzace docelowo do zbudowania komputerowego symulatora decyzji logistycznych. Istotnym uzupelnieniem tresci ksiazki jest pogladowa grafika prezentacyjna i konczacy kazdy rozdzial wyczerpujacy zestaw pytan kontrolnych.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande