Ustawa o pomocy spolecznej Komentarz

 
9788378069034: Ustawa o pomocy spolecznej Komentarz

Ustawa o pomocy spolecznej KomentarzStan prawny 1 marca 2013 roku.\nUstawa o pomocy spolecznej. Komentarz zawiera szczegolowa analize podstawowych instytucji pomocy spolecznej: materialnoprawnych oraz z zakresu postepowania administracyjnego i sadowoadministracyjnego. W publikacji szczegolna uwage zwrocono na dzialalnosc zakladow administracyjnych (domow pomocy spolecznej i placowek opiekunczo-wychowawczych) oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad jednostkami administracyjnymi pomocy spolecznej.\nW czwartym wydaniu uwzgledniono m.in. zmiany systemowe wprowadzone ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy spolecznej oraz ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych, a takze ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej. Znalazly sie w nim rowniez regulacje, ktore juz zostaly opublikowane, ale ich wejscie w zycie ustalono na 31 grudnia 2013 r. i 1 stycznia 2015 r. Dotycza one instytucji superwizji w pomocy spolecznej, uprawnien zawodowych i kompetencji superwizorow, a takze limitow zatrudnienia pracownikow socjalnych.\nDodatkowym walorem opracowania sa wzory dokumentow niezbednych do pracy jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej.\nKomentarz adresowany jest przede wszystkim do pracownikow urzedow administracji publicznej obslugujacych organy pomocy spolecznej. Bedzie tez pomocny pracownikom socjalnym oraz pracownikom samorzadowym zatrudnionym w osrodkach pomocy spolecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i w regionalnych osrodkach polityki spolecznej.\nDr Wojciech Maciejko ? adwokat, radca prawny, czlonek Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie, adiunkt w Wyzszej Szkole Prawa i Administracji w Przemyslu

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande