Ustawa o pomocy spolecznej Komentarz

 
9788378069034: Ustawa o pomocy spolecznej Komentarz
Présentation de l'éditeur :

Stan prawny 1 marca 2013 roku.

Ustawa o pomocy spolecznej. Komentarz zawiera szczególowa analize podstawowych instytucji pomocy spolecznej: materialnoprawnych oraz z zakresu postepowania administracyjnego i sadowoadministracyjnego. W publikacji szczególna uwage zwrócono na dzialalnosc zakladów administracyjnych (domów pomocy spolecznej i placówek opiekunczo-wychowawczych) oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad jednostkami administracyjnymi pomocy spolecznej.

W czwartym wydaniu uwzgledniono m.in. zmiany systemowe wprowadzone ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy spolecznej oraz ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków publicznych, a takze ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej. Znalazly sie w nim równiez regulacje, które juz zostaly opublikowane, ale ich wejscie w zycie ustalono na 31 grudnia 2013 r. i 1 stycznia 2015 r. Dotycza one instytucji superwizji w pomocy spolecznej, uprawnien zawodowych i kompetencji superwizorów, a takze limitów zatrudnienia pracowników socjalnych.

Dodatkowym walorem opracowania sa wzory dokumentów niezbednych do pracy jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej.

Komentarz adresowany jest przede wszystkim do pracowników urzedów administracji publicznej obslugujacych organy pomocy spolecznej. Bedzie tez pomocny pracownikom socjalnym oraz pracownikom samorzadowym zatrudnionym w osrodkach pomocy spolecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i w regionalnych osrodkach polityki spolecznej.

Dr Wojciech Maciejko - adwokat, radca prawny, czlonek Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie, adiunkt w Wyzszej Szkole Prawa i Administracji w Przemyslu; specjalizuje sie w obsludze orzeczniczej osrodków pomocy spolecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z obszaru calej Polski.

Dr Pawel Zaborniak - adiunkt w Katedrze Postepowania Administracyjnego i Sadowoadministracyjnego Wyzszej Szkoly Prawa i Administracji w Przemyslu, referendarz sadowy w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym w Rzeszowie.

Do ksiazki dolaczona plyta - zawiera edytowane wzory pism zamieszczone w ksiazce.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande