Kompletna szarosc: Cenzura w latach 1965-1972, instytucja i ludzie

 
9788388542084: Kompletna szarosc: Cenzura w latach 1965-1972, instytucja i ludzie
Présentation de l'éditeur :

... Normy, protokoly i sprawozdania cenzury sluza autorowi jako punkt wyjscia do rozwazan szerszych: o roli cenzury w panstwie totalitarnym i autorytarnym, o stosunkach z politycznym zleceniodawca i organami wladzy panstwowej, o rozziewie miedzy Urzedem, a autorami; Pawlicki rozwija tu tezy, przedstawione swego czasu przez Marte Fik i Jana Blonskiego, w sposób, jak sadze, nieprzecietnie twórczy i swietnie rokujacy jego przyszlosci naukowej.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande