Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht studenteneditie

 
9789013126419: Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht studenteneditie
From the Inside Flap :

In een kort bestek biedt dit handboek Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht aan studenten een volledige inleiding op het uiterst boeiende vakgebied van het intellectuele eigendomsrecht.

In deze elfde druk wordt het hele terrein van de intellectuele eigendomsrechten (inclusief aandacht voor het reclamerecht, de ongeoorloofde mededinging en de handhaving van IE-rechten) en alle nieuwe ontwikkelingen die zich daarop de laatste jaren hebben voorgedaan, op heldere en kernachtige wijze uiteengezet. Alle relevante verdragen en de wet- en regelgeving op nationaal en EU-niveau zijn verwerkt, ook wanneer deze nog in de ontwerpfase verkeren. De tekst is uitgebreid geïllustreerd met jurisprudentie van de hogere en lagere burgerlijke rechter, het Benelux Gerechtshof en het Europese Hof van Justitie, het Europees Octrooibureau en van instellingen als de Reclame Code Commissie.

Deze druk bevat voornamelijk actualisering. Gelukkig verliep er ditmaal slechts iets minder dan drie jaar tussen de laatste druk en deze.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande