Norstedts stora franska ordbok : fr-sv/sv-fr : 141.000 ord och fraser

 
9789172270183: Norstedts stora franska ordbok : fr-sv/sv-fr : 141.000 ord och fraser

Detta är den största fransk-svenska/svensk-franska ordboken på den svenska marknaden. Den är därmed ett oumbärligt standardverk för alla som på olika sätt kommer i kontakt med det franska språket: universitetsstuderande, översättare, lärare, folk inom näringslivet m.fl.

Tyngdpunkten ligger på det moderna allmänspråket, men här finns också äldre språk (i den fransk-svenska delen), formellt språk samt vardagligt språk och slang. Även fackbetonade ord och uttryck finns med, t.ex. inom ekonomi, data, medicin, teknik, musik och sport.

Användaren får rikligt med grammatiska upplysningar, t.ex. beträffande genus, böjning och konstruktioner. Uttal ges i den fransk-svenska delen till samtliga uppslagsord.

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande