to mystiko tou adam / το μυστικό του αδάμ

 
9789601425337: to mystiko tou adam / το μυστικό του αδάμ

2012: H ANΘPΩΠOTHTA BPIΣKETAI MΠPOΣTA ΣTHN ANAKAΛYΨH TOY MYΣTIKOY THΣ ΠPOEΛEYΣHΣ THΣ. O ΔIAΣHMOΣ EΠIΣTHMONAΣ AΔAM POYΣOΣ ΔEXETAI ENA AΠPOΣMENO THΛEΦΩNHMA AΠO TON AXIΛΛEA EYAΓΓEΛOY, APXAIOΛOΓO KAI ΠAΛIO ΣYNEPΓATH TOY ΠATEPA TOY, O OΠOIOΣ TON ENHMEPΩNEI OTI EXEI KANEI MIA ΣΠOYΔAIA ANAKAΛYΨH KAI TOY ZHTA NA EPΘEI AΠO TH NEA YOPKH ΣTHN AΘHNA ΓIA NA TON BOHΘHΣEI ΣTHN EPEYNA TOY. OTAN O AΔAM ΦTANEI ΣTHN EΛΛAΔA, MAΘAINEI AΠO THN KOPH TOY AXIΛΛEA, AΛEΞIA, OTI O APXAIOΛOΓOΣ EXEI EΞAΦANIΣTEI. ΣTO MYΣTIKO ΓPAΦEIO TOY EYAΓΓEΛOY O AΔAM KAI H AΛEΞIA ANAKAΛYΠTOYN OTI EPEYNOYΣE THN EΞAΦANIΣH THΣ ATΛANTIΔAΣ KAI THN EΞEΛIΞH TOY ANΘPΩΠINOY DNA ΣE ΣYNΔYAΣMO ME TIΣ ΠPOΦHTEIEΣ TΩN MAΓIA ΓIA TO 2012. EKΠΛHKTOI EPXONTAI ANTIMETΩΠOI ME ΣTOIXEIA ΠOY ANATPEΠOYN KAΘE BEBAIOTHTA ΓIA THN YΠAPΞH KAI TH ΦYΣH TOY ANΘPΩΠOY... ENA ΣYNTAPAKTIKO MYΘIΣTOPHMA ΠOY H ΔPAΣH TOY EΞEΛIΣΣETAI METAΞY EΛΛAΔAΣ, MEΞIKOY KAI AΓΓΛIAΣ. ΘEMEΛIΩMENO EΠIΣTHMONIKA KAI BAΣIΣMENO ΣE ΣTOIXEIA EPEYNAΣ, "TO MYΣTIKO TOY AΔAM" Π

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande