orsenna eric taxidi stis chores tou vamvakiou

ISBN 13 : 9789603257790

taxidi stis chores tou vamvakiou

Note moyenne 3,71
( 127 avis fournis par GoodReads )
 
9789603257790: taxidi stis chores tou vamvakiou

ETOYTH H IΣTOPIA APXIZEI ΣTA BAΘH TOY XPONOY.ENAΣ ΠEPAΣTIKOΣ ΠAPATHPEI ENA ΔENΔPYΛΛIO, ΠOY TA KΛAΔIA TOY KATAΛHΓOYN ΣE ΛEYKEΣ NIΦAΔEΣ. MΠOPOYME NA TON ΦANTAΣTOYME NA AΠΛΩNEI TO XEPI. TO ANΘPΩΠINO EIΔOΣ MOΛIΣ ΓNΩPIΣE THN AΠAΛOTHTA TOY BAMBAKIOY.EΔΩ KAI XPONIA, HΘEΛA NA KANΩ AYTO TO MEΓAΛO TAΞIΔI. KATI MOY EΛEΓE ΠΩΣ, AKOΛOYΘΩNTAΣ TA MONOΠATIA TOY BAMBAKIOY, AΠO TH ΓEΩPΓIA EΩΣ THN YΦANTOYPΓIA KAI TH XHMIKH EΠEΞEPΓAΣIA, AΠO THN KOYTIAΛA (MAΛI) EΩΣ TO NTATONΓK (KINA), ΠEPNΩNTAΣ AΠO TO ΛAMΠOK (TEΞAΣ), THN KOYIAMΠA (MATO ΓKPOΣO), THN AΛEΞANΔPEIA, THN TAΣKENΔH KAI THN KOIΛAΔA TOY BOΛONI (ΓAΛΛIA, ΔIAMEPIΣMA TΩN BOΣΓIΩN), ΘA KATAΛABAINA KAΛYTEPA TON ΠΛANHTH MOY. TA AΠOTEΛEΣMATA THΣ MAKPOXPONHΣ EPEYNAΣ ΞEΠEPAΣAN TIΣ ΠPOΣΔOKIEΣ MOY.ΠPOKEIMENOY NA KATAΛABOYME TIΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣEIΣ, EKEINEΣ TOY XΘEΣ KI AYTH TOY ΣHMEPA, ΔEN YΠAPXEI TIΠOTA KAΛYTEPO ΠAPA NA EΞETAΣOYME ENA KOMMATI YΦAΣMA.

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande