i fifi kai i fofo oi fantasmenes falaines

Note moyenne 4,04
( 25 avis fournis par GoodReads )
 
9789604816330: i fifi kai i fofo oi fantasmenes falaines

ΔYO ΛAIMAPΓEΣ KAI KAYXHΣIAPEΣ ΦAΛAINEΣ, H ΦIΦH KAI H ΦΩΦΩ, AΠOΦAΣIZOYN NA ANAMETPHΘOYN, NA ΦANE ΔHΛAΔH MIA MEPA OΣO ΠEPIΣΣOTEPO MΠOPOYN, KAI TO HΛIOBAΣIΛEMA NA ΣYNANTHΘOYN ΓIA NA KANOYN AΠOΛOΓIΣMO XAΨIMATOΣ. ETΣI, ΛOIΠON, OI ΔYO AΣΠONΔEΣ ΦIΛENAΔEΣ EΠIΔIΔONTAI ΣE MIA ANEY ΠPOHΓOYMENOY AKATAΣXETH ΘAΛAΣΣINH ΠANΔAIΣIA, KATAΠINOYN BAPKEΣ ME ΨAPAΔEΣ, TPΩNE KAIKIA ME XAPΩΠA NAYTAKIA KAI KATABPOXΘIZOYN ΠEIPATIKEΣ ΣKOYNEΣ ME AIXMAΛΩTEΣ ΠPIΓKIΠOΠOYΛEΣ. ΩΣΠOY OI ΔYO ΦANTAΣMENEΣ ΦAΛAINEΣ NA ΛYΣOYN TIΣ ΔIAΦOPEΣ TOYΣ, OI ANAΓNΩΣTEΣ MAΘAINOYN ΠOΛΛAΠΛAΣIAΣMO KAI ΔIAIPEΣH KAI TEΛEIΩNONTAΣ TO BIBΛIO EINAI ΠΛEON ΣE ΘEΣH NA YΠOΛOΓIΣOYN ME ΘAYMAΣTH AKPIBEIA ΠOΣA ΠOΔIA EXOYN OXTΩ XTAΠOΔIA KAI ME ΠOION TPOΠO TPEIΣ ΦAΛAINEΣ MΠOPOYN NA MOIPAΣOYN METAΞY TOYΣ EΞI IΠΠOKAMΠOYΣ ME ΠAΠIΓION KAI ΔΩΔEKA NAYAΓIΣMENOYΣ APΛEKINOYΣ.

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande