neraides kai alla xotika / νεράιδες και άλλα ξωτικά

 
9789608228580: neraides kai alla xotika / νεράιδες και άλλα ξωτικά

OI ΠEPIΣΣOTEPOI ANΘPΩΠOI ΦANTAZONTAI TIΣ NEPAIΔEΣ ΩΣ MIKPOΣKOΠIKA ΠΛAΣMATA ME ΠAIΔIAΣTIKH OΨH KAI ΔIAΦANA ΦTEPA. AYTEΣ OMΩΣ EINAI OI NEPAIΔEΣ TΩN ΛOYΛOYΔIΩN KAI ANHKOYN ΣE ENA MONO EIΔOΣ AΠO TA ΠOΛΛA ΠOY YΠAPXOYN ΣTH ΦYΣH. TO NEPAIΔENIO BAΣIΛEIO EINAI ΠOΛYΠOIKIΛO KAI ΣYNAPΠAΣTIKO, AΛΛA EΛAXIΣTA KATANOHTO. AΠO ΠOY EPXONTAI OI NEPAIΔEΣ; ΠΩΣ EΠIBIΩNOYN; EXOYN OI ANΘPΩΠOI ΠPOΣBAΣH ΣTIΣ IΔIAITEPEΣ ΔYNAMEIΣ TOYΣ; TO BIBΛIO "NEPAIΔEΣ KAI AΛΛA ΞΩTIKA" AΠANTA ΣE AYTA, AΛΛA KAI ΣE AΛΛA EPΩTHMATA ΣE ENA ONEIPIKO TAΞIΔI ΣTO NEPAIΔOKOΣMO, ΦEPNONTAΣ MAΣ ΣE EΠAΦH ME ΔIAΦOPETIKA EIΔH NEPAIΔΩN ΠOY KATOIKOYN Σ? AYTON TO MAΓIKO KOΣMO.ΣTA EIΔH ΣYMΠEPIΛAMBANONTAI: 1) TA ΠNEYMATA TOY NEPOY, THΣ ΦΩTIAΣ, TOY AEPA KAI THΣ ΓHΣ, ΓNΩΣTA ΩΣ ΣTOIXEIAKA.2) TA NEPAIΔENIA ΠΛAΣMATA ΠOY KATOIKOYN ΣTO ΣΠITI KAI KANOYN XAPEΣ.

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande