wu ming altai / αλτάι

ISBN 13 : 9789609883481

altai / αλτάι

Note moyenne 3,78
( 1 094 avis fournis par Goodreads )
 
9789609883481: altai / αλτάι

ΔEKAΠENTE XPONIA META TON EΠIΛOΓO TOY "EKKΛHΣIAΣTH". OI WU MING, H KOΛEKTIBA ΣYΓΓPAΦEΩN ΠOY ΣTO ΞEKINHMA THΣ YΠEΓPAΦE ΩΣ LUTHER BLISSETT, EΠIΣTPEΦOYN ΣTON KOΣMO TOY ΠPΩTOY MYΘIΣTOPHMATOΣ TOYΣ. "TI EIΔOYΣ ΣHMAΔI EINAI H EMΦANIΣH TOY OYPANIOY TOΞOY, OTAN ΔEN EXEI BPEΞEI KAI H ATMOΣΦAIPA EINAI ΞHPH KAI KAΘAPH;EINAI ΣHMAΔI OTI H ΓH Θ' APXIΣEI NA TPEMEI KI OΛOKΛHPOΣ O KOΣMOΣ NA KΛYΔΩNIZETAI."BENETIA, 1569 M.X. 'ENAΣ YΠOKΩΦOΣ ΘOPYBOΣ TPANTAZEI TH NYXTA, O OYPANOΣ BAΦETAI KOKKINOΣ KAI KPEMETAI BAPYΣ ΠANΩ AΠO TH ΛIMNOΘAΛAΣΣA. TO NAYΠHΓEIO KAIΓETAI, TO KYNHΓI TOY ENOXOY ΞEKINAEI. ENAΣ ΠPAKTOPAΣ THΣ ΓAΛHNOTATHΣ, ΠOY 'XEI AΛΛAΞEI THN ΠIΣTH TOY ΣAN NA 'TAN ΠOYKAMIΣO, ΔPAΠETEYEI XAMENOΣ ΠPOΣ THN ANATOΛH. H KΩNΣTANTINOYΠOΛH ΘA EINAI O TEΛIKOΣ TOY ΠPOOPIΣMOΣ. ΣTO AΠOKOPYΦΩMA THΣ OΘΩMANIKHΣ IΣXYOΣ, ΘA ΓNΩPIΣEI TON EXΘPO KAI TO ΦOBHTPO THΣ EYPΩΠHΣ, TON IΣXYPO EBPAIO ΠOY AΠO TO BOΣΠOPO ENANTIΩNETAI ΣE ΔYO XIΛIETIEΣ KATAΠIEΣHΣ KAI ΠPOKAΛEI OΛOKΛHPO TON KOΣMO, TON TZOYZEΠE NAZI.

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande