Sevgi Soysal Yildirim Bölge Kadinlar Kogusu

ISBN 13 : 9789750501647

Yildirim Bölge Kadinlar Kogusu

Note moyenne 4,39
( 159 avis fournis par GoodReads )
 
9789750501647: Yildirim Bölge Kadinlar Kogusu

Yidirim Bolge Kadinlar Kogusu, 1976 yilinda Politika gazetesinde tefrika olarak yayimlandiginda, gercekciligi ile Sevgi Soysal'i 12 Mart'in simge yazari yapmisti. Fasizmin oldugu kadar, insancilligi ve yasami yadsiyan bir devrimciligin de, aslolanin hayat oldugunu en iyi bilen kadinlar karsisinda dustugu durumlari anlatan bu kitap, Sevgi Soysal'in ince alayciliginin belki de en yetkin ornegidir...

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

Présentation de l'éditeur :

... Sevgi Soysal, halk?ndan yana olan hemen her ilerici Türk yazar?n?n ya?ad??? bu ac? s?navdan ba?ar?yla geçmi?, edindi?i birikimi sonradan yazd??? eserlerde yeri geldikçe, ustal?kl? bir biçimde kullanm??t?r. "Y?ld?r?m Bölge Kad?nlar Ko?u?u" gerek tasarlan???, gerekse yaz?l???yla önceki eserlerinden ayr?l?yor. Çünkü burada yazar, bir kere dolays?z olarak an?lar?n? anlatmaktad?r, ikincisi olay? ince ve ac? bir alay örtüsünün ard?ndan yans?tmaktad?r.
"Y?ld?r?m Bölge Kad?nlar Ko?u?u", 12 Mart dönemini anlamak isteyenlerin öncelikle ve özellikle okumas? gereken önemli bir kitap.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande