Hifzi Topuz Eski Dostlar

ISBN 13 : 9789751407528

Eski Dostlar

 
9789751407528: Eski Dostlar
Présentation de l'éditeur :

Eski Dostlar, ba?ta sevgili dostum Emre Kongar olmak üzere, önerilerine çok de?er verdi?im yak?nlar?m?n beni özendirmesi sonunda ortaya ç?kt?.

Bu kitab? bir günce olarak yazmad?m. Eski Dostlar'da yaln?z kendi yak?n dostlar?m? anlatm?yorum, tan?d???m, sevdi?im, sayd???m ki?ilerin portrelerini de kitaba ald?m. Bir zamanlar yapt???m röportajlardan ve TV programlar?na ç?kartt???m ki?ilerle yapt???m konu?malardan seçmeler de Eski Dostlar'da yer ald?.

Kitaba Sabahattin Ali olay?yla ba?lad?m. Çünkü Eski Dostlar'? yazmam?n nedenlerinden biri, bu olaya biraz ???k tutmakt?. Sabahattin Ali'nin öldürülmesi yak?n tarihimizin "faili meçhul" cinayetlerinin en önemlilerinden biriydi. Bir süre sonra yakalanan ve göstermelik olarak hapse at?lan katil, Mehmet Ali A?ca gibi, Muammer Aksoy'un, Bahriye Üçok'un, U?ur Mumcu'nun ve Ahmet Taner K??lal?'n?n katilleri gibi sadece bir tetikçiydi. Ama bu çirkin olay? kim düzenlemi?ti? Vur emrini kim vermi?ti? Bu konunun üzerine hiç gidilmedi. Çünkü öldürülen yazar solcuydu, konunun üzerine gitmekten herkes çekiniyordu. O zaman da "derin devlet" anlay??? vard?. Hala öyle olmuyor mu? Baz? ara?t?rmalar bir yerde t?kan?yor. Ben, olay?n o zamanlardaki tan?klar?ndan dinlediklerimle bu korkunç cinayete yeni bir perspektif getirmeye çal??t?m.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

Acheter neuf Afficher le livre
EUR 14,18

Autre devise

Frais de port : EUR 7,99
De Turquie vers Etats-Unis

Destinations, frais et délais

Ajouter au panier

Meilleurs résultats de recherche sur AbeBooks

1.

Hifzi Topuz
Edité par Remzi Kitabevi (2000)
ISBN 10 : 9751407524 ISBN 13 : 9789751407528
Neuf(s) Quantité : 1
Vendeur
Istanbul Books
(Istanbul, Turquie)
Evaluation vendeur
[?]

Description du livre Remzi Kitabevi, 2000. État : New. Editors: Translator: N° de réf. du libraire LIB02282

Plus d'informations sur ce vendeur | Poser une question au libraire

Acheter neuf
EUR 14,18
Autre devise

Ajouter au panier

Frais de port : EUR 7,99
De Turquie vers Etats-Unis
Destinations, frais et délais