Marka Ve Marka Stratejileri

 
9789752531413: Marka Ve Marka Stratejileri

Dr. Çağatan TAŞKIN 1977 doğumlu olup, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde 1999 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı'nı kazanmıştır. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı'nda, araştırma görevliliği sınavını kazanarak araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Çağatan TAŞKIN. 2003 yılında "Araç Rotalama Problemlerine Genetik Algoritma Yaklaşımı ve Bir Uygulama" adlı tezi başarı ile savunarak yüksek lisansını tamamlamıştır. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora programına başlayan Çağatan TAŞKIN, 2008 yılında "Pazarlama Stratejilerinin Oluşturulmasında Marka Değerinin Etkisi ve Bir Uygulama" isimli doktora tezini başarı ile savunarak "Doktor" ünvanı almıştır. Halen Uludağ Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı'nda "Araştırma Görevlisi Dr." olarak çalışmaktadır. İlgi alanları arasında&#59; veri madenciliği, veri zarflama, marka değeri ölçümü ve sistem dinamiği konuları bulunmaktadır.
Prof. Dr. Ömer AKAT, BİTIA dan mezun olduktan sonra MEB'in açmış olduğu yurt dışı doktora bursu sınavını kazanarak 1416 sayılı Yasa uyarınca İngiltere'ye gönderildi. Oxford ve Brighton başta olmak üzere değişik yerlerde lisan kurslarına katılarak muhtelif sertifikalar sahibi oldu. 1978 yılında. İskoçya'nın Strathclyde Üniversitesi Pazarlama Departmanından Yüksek Lisans (Master) derecesini aldı ve üniversitenin öğrenci yurdunda müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 1982de İngiltere'deki Bath Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden Turizm Pazarlaması dalında Ph. D. Ünvanı aldı. Avon Belediyesi Yaz Okulu'nda öğretmenlik de yapan Ömer Akat. 1983 yılında Uludağ Üniversitesi İİBF de Yard. Doç. Dr. olarak mecburi hizmetini yerine getirmeye başladı. Ağustos 1991 de Brtish Councİl aracılığı ile Londra'ya gitti ve Mİddlesex Polytechnicte misafir öğretim üyesi olarak "Körfez Krizinin Türkiye Ekonomisine ve Türk Turizmine Etkisi" konusunda bir seminer verdi. 1992 yılında Doçent olan Ömer Akat' ın ulusal ve uluslararası konularda Türkçe ve İngilizce olmak üzere birçok makale ve çalışmaları vardır. Kasım 2000 de Profesör ünvanı alan Ömer Akat in aynca:
1. Uygulamaya Yönelik İşletme Politikası ve Stratejik Pazarlama
2. Uluslararası Pazarlama Karması ve Yönetimi
3. Pazarlama Ağırlıklı Turizm İşletmeciliği
4. Küreselleşme Sürecinde Kemikleşmiş Güncel Sorunlarımız (Derleme)
adlarında dört kitabı bulunmaktadır.
Prof. Dr. Ömer AKAT, halen Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı nda görev yapmaktadır.

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande