Yasemin Yalçin Aktosun Evlimisin Eslimisin

ISBN 13 : 9789752635173

Evlimisin Eslimisin

Note moyenne 0
( 0 avis fournis par GoodReads )
 
9789752635173: Evlimisin Eslimisin
Présentation de l'éditeur :

Dan??man Psikolog Yasemin Yalç?n Aktosun, evli çiftlere Evli misiniz, e?li misiniz? diye soruyor. Evli çiftlere oldu?u kadar evlenme haz?rl???nda olanlara da seslenen bu soru, bizleri evlilik olgusu üzerine bir kere daha dü?ünmeye ça??r?yor. Evlilik ve Aile Terapisi konusunda uzmanl?k e?itimi alan Aktosun, Zaman gazetesinin Ailem dergisinde yazd??? yaz?lar ve STV, Mehtap TV ve Burç FM'de yapt??? programlarla okurlar?n tan?d??? bir isim. Aktosun, Evli misiniz, E?li misinizde evlilikte e? olma bilincinin önemi günlük hayat?n içinden örneklerle gösteriyor. Kitapta insan?n e?ine aklen, kalben, ruhen ve bedenen evet diyebilmesinin önemini anlatan yazar, evlilik denince akla gelecek hemen her konuya de?iniyor. Evlilik öncesinde kar?? taraf? tan?ma, evlilik için ideal ya?, ni?anl?l?k döneminde ya?ananlar, dü?ün haz?rl?klar?, evlilik arefesi bunal?mlar?, evlilik anla?mas?, e?le arkada?l?k, evlilik ve i? hayat?, evlilik ve ebeveynlik, evlilik ve cinsel hayat gibi konulara de?iniyor. ""Teklifine cevab?m&;#59; aklen, kalben, bedenen, ruhen evet...' Y?llar önce, i?te bu cevab? veren ve evlili?e merhaba diye genç k?z bendim. Çok ?ükür ki e?ime "evet' demi?im. Evli misiniz, E?li misiniz'de, mesleki ve bireysel tecrübelerimin yard?m?yla evlilikte "e? olma' bilincinin önemini anlatmaya çal??t?m. "Evlilik nedir? Neden önemlidir? Evlilikte kar??la?t???m?z problemlere yakla??m?m?z nas?l olmal?? ?deal bir e? nas?l davran?r?' gibi sorulara cevap arad?m. Amac?m, sa?l?kl? seyreden evliliklerin kurulmas?na küçük bir katk? sa?lamakt?. Bunun için, ideal evlili?e dair bir tablo çizmeye gayret ettim. ?imdi sizleri kitap sayfalar? aras?nda seyahate davet ediyorum.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande