Sema Kaygusuz Esir Sözler Kuyusu

ISBN 13 : 9789752932135

Esir Sözler Kuyusu

 
9789752932135: Esir Sözler Kuyusu
Présentation de l'éditeur :

"Yumurta büyüklü?ünde oldu?una inand???m bir tutku ta??yorum gö?sümde. Pelür bir zarla koruyabiliyorum onu. ?ükürler olsun, koçba?larla sald?ran sorular?n y?k?c? etkisine, onca narinli?ine kar??n dayanabiliyor. Yine de, tutkumu haznesinde dengeli bir biçimde ta??yabilmek için sürekli dik ve temkinli yürüyorum. Kayg?msa en az onun kadar büyük. Onu koruyan bir duam da var üstelik: Ey benim güzel Allah'?m! Yetkinlikten, okuruna güvenmeyen kör parma??m gözüne metinler yazmaktan beni koru. B?rak bir gözüm hep kapal? kals?n. Bundan sonra yazarken hiçbir ?eyi aktarmak, kurmak, hesaplamak istemiyorum. Dile?im duyumsamak, yaln?zca duyumsamak..."

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande