Sevil Atasoy Labirent

ISBN 13 : 9789752935006

Labirent

 
9789752935006: Labirent
Présentation de l'éditeur :

Labirent
Marilyn Monroe'nun ölümünün arkas?nda Mafya, CIA veya FBI gibi örgütlerden biri olmas?n sak?n?.. Wolfgang Amadeus Mozart öldü mü, öldürüldü mü? K?skanç bir kocan?n m? kurban?, yoksa yetene?ini k?skananlar?n m?? 2006 y?l?nda do?umunun 250. y?l? kutlanan Mozart'?n ölümünün ard?ndaki s?r perdesi, t?pk? di?erlerinde oldu?u gibi aralan?yor. DNA'yla belki de tarih yeniden yaz?l?yor. Günümüzün "suç" dünyas?ndaki en çapra??k olaylarda bile suçlunun ve suç aletlerinin saptanmas?nda, çok farkl? ve kesin sonuçlara var?lmas?nda bilimsel ve teknolojik geli?meler önemli rol oynuyor art?k.Adli t?p alan?nda uluslararas? bir üne sahip Prof. Dr. Sevil Atasoy, Labirent'te suçlar?n ve suçlular?n ortaya ç?kar?lmas?nda geli?en yöntemleri bilimin ?????nda ve örneklerle gözler önüne seriyor.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande