Ömer Serim Türk Televizyon Tarihi 1952-2006

ISBN 13 : 9789753319706

Türk Televizyon Tarihi 1952-2006

 
9789753319706: Türk Televizyon Tarihi 1952-2006
Présentation de l'éditeur :

1970'lerde evlerimize konuk olmaya ba?layan televizyon, hayat?m?zda yaratt??? de?i?imle Türkiye'de televizyon öncesi ve sonras? diye ayr?labilecek yeni bir dönemin kap?lar?n? açt?. 54 y?l önce ilk kez ?stanbul Teknik Üniversitesi stüdyolar?nda ba?layan TV yay?nc?l???, TRT ve daha sonralar? da özel televizyonlar?n kat?l?mlar?yla ya?am?m?z?n vazgeçilmez unsuru oldu. Ömer Serim'in Türk Televizyon Tarihi'ni anlatt??? bu kitap, iyisiyle kötüsüyle televizyon yay?nc?l??? hakk?nda bilgi edinmek isteyenlere zengin bir kaynak sunuyor.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande