Fikret Yildirici Palamut Zamani Ask

ISBN 13 : 9789944106214

Palamut Zamani Ask

 
9789944106214: Palamut Zamani Ask

Fikret Y?ld?r?c?, Palamut Zaman? A?k'ta, büyük kentin aras?na s?k??m?? olan bir mahalleden yola ç?karak, ya?am?n uza??nda hayaller kuranlar?n ba? tac? ettikleri denizin, bal?klar?n, gökyüzünün, k?sacas? özgürlü?ün pe?inden gidiyor. Bildi?imiz zamanlar?n kokusuyla yaz?lan bu romanda, a??k olman?n bütün çekicili?i ve sanc?lar? bir televizyon tamircisinin zihnine yans?rken, de?i?en zamanlar?n ve uzakla?an hayallerin de yas? tutuluyor.Palamut Zaman? A?k, içinden geçip gitti?imiz bu ?ehirde ya?anan masals? a?klar?n, hayal k?r?kl?klar?n ve ya?am?n duygular? perçinleyen yüzünün unutulmaz bir portresini çiziyor.

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande