Kuran I; Kerim Ve Açiklamali Meali (küçük Boy)

 
9789944301060: Kuran I; Kerim Ve Açiklamali Meali (küçük Boy)
Note de l'éditeur :

Yay?nevimizin ç?karm?? oldu?u Kur'an-? Kerim bu meal&#59; Elmal?l? Hamdi Yaz?r'?n mealinin Prof. Dr. Sadi Çögenli sadele?tirmesidir. Sadele?tirilme yap?l?rken merhumun devrik cümlelerinin korunmas?na dikkat edilmi?, üslubunun muhafaza edilmesine azami gayret gösterilmi?tir. Sadele?tirmede izah edilmesi gereken yerlerde dipnotlarla aç?klamalara gidilmi?tir. Bir ayeti aç?klamaya yard?m eden di?er ayet veya ayetler o ayetin sonunda sure ve ayet numaras? verilerek Kur'an'? yine Kur'an ile tefsir yoluna gidilmi?tir.Mushaflar?, hat kaidelerine uygun ?ekilde bilgisayarda dizilip, estetik de gözetilerek hattat taraf?ndan elle harekelendirilmi?tir. Dolay?s?yla mushaflar? da kolay okunabilmektedir.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande