Hui Ying Youtube

ISBN 13 : 9789944326995

Youtube

 
9789944326995: Youtube

Video Paylasimi Sayesinde Para Kazanmak ve Ucretsiz Olarak Isinizin Reklamini Yapmak Iste 1,7 Milyar Dolarlik YouTube'un Gercek Oykusu Steve Chen ve Chad Hurley isimli iki gencin subat 2005'te kurdugu YouTube 1.5 yilda nasil devbir sirket olup Dunya devi Google'a Satildi. Muthis Bir Oyku... Heyecan Verici Dunyanin En Buyuk Video Paylasim Sitesi Hakkinda Bilmek Istediginiz Her sey Kendiniz ve Isiniz YouTube'dan Ne Ogrenebilir... Video Paylasim Sayesinde Nasil Para Kazanirsiniz, Kendinizin ve Isinizin Reklamini Ucretsiz olarak Nasil yapabilirsiniz... Gunumuzde, dunyadaki insanlar Youtube'u bilenler ve Youtube'u bilmeyenler olarak ikiye ayrilabilir. Youtube size yalnizca isinizin tanitimini yapmakla kalmaz, ayrica siz sahip oldugunuz icerikler icin para kazanabilirsiniz. Simdi sizin ekstra para kazanmak icin Youtube'dan faydalanmayi ogrenme ve bos zamanlarinizi neredeyse sifir yatirimla paraya donusturme zamanidir. Youtube inanilmaz derecede populerdir. Insanlar video seyretmek icin bu web sitesini tercih etmektedir. Her gun 65.000 yeni video Youtube sitesine yuklenmektedir ve her gun tum dunyadan 100 milyon insan bunlari seyretmektedir. Bir arastirmaya gore, Youtube'un kisa yasami suresinde insanlar 9305 yillarini onu seyrederek gecirmislerdir. Youtube her gun ortalama 12 milyondan fazla sayfa goruntusune sahiptir. Bu bedelsiz olarak reklam vermenin cok buyuk bir yontemidir. Bu kitap sizi bir Youtube gurusuna donusturebilir. Burada gundelik olarak kullanabileceginiz puf noktalari ile gercek dunyada sermaye birikimi olusturma firsati vardir. Boylece siz dunya etrafindaki birbiriyle baglantili herhangi bir bilgisayar ya da evinizdeki bilgisayari kullanma rahatligi icinde hem para kazanabilecek hem de tanitim yapabileceksiniz.

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

Présentation de l'éditeur :

??te 1,7 Milyar Dolarl?k YouTube'un Gerçek Öyküsü..
Steve Chen ve Chad Hurley isimli iki gencin ?ubat 2005'te kurdu?u YouTube 1.5 y?lda nas?l devbir ?irket olup Dünya devi Google'a Sat?ld?. Müthi? Bir Öykü..

Dünyan?n En Büyük Video Payla??m Sitesi Hakk?nda Bilmek ?stedi?iniz Her ?ey Kendiniz ve ??iniz YouTube'dan Ne Ö?renebilir..

Video Payla??m Sayesinde Nas?l Para Kazan?rs?n?z, Kendinizin ve ??inizin Reklam?n? Ücretsiz olarak Nas?l yapabilirsiniz..

Günümüzde, dünyadaki insanlar Youtube'u bilenler ve Youtube'u bilmeyenler olarak ikiye ayr?labilir. Youtube size yaln?zca i?inizin tan?t?m?n? yapmakla kalmaz, ayr?ca siz sahip oldu?unuz içerikler için para kazanabilirsiniz. ?imdi sizin ekstra para kazanmak için Youtube'dan faydalanmay? ö?renme ve bo? zamanlar?n?z? neredeyse s?f?r yat?r?mla paraya dönü?türme zaman?d?r.

Youtube inan?lmaz derecede popülerdir. ?nsanlar video seyretmek için bu web sitesini tercih etmektedir. Her gün 65.000 yeni video Youtube sitesine yüklenmektedir ve her gün tüm dünyadan 100 milyon insan bunlar? seyretmektedir. Bir ara?t?rmaya göre, Youtube'un k?sa ya?am? süresinde insanlar 9305 y?llar?n? onu seyrederek geçirmi?lerdir.

Youtube her gün ortalama 12 milyondan fazla sayfa görüntüsüne sahiptir. Bu bedelsiz olarak reklam vermenin çok büyük bir yöntemidir.

Bu kitap sizi bir Youtube gurusuna dönü?türebilir. Burada gündelik olarak kullanabilece?iniz püf noktalar? ile gerçek dünyada sermaye birikimi olu?turma f?rsat? vard?r. Böylece siz dünya etraf?ndaki birbiriyle ba?lant?l? herhangi bir bilgisayar ya da evinizdeki bilgisayar? kullanma rahatl??? içinde hem para kazanabilecek hem de tan?t?m yapabileceksiniz.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande