Erkan Akar Blogla Pazarlama

ISBN 13 : 9789944458009

Blogla Pazarlama

 
9789944458009: Blogla Pazarlama
Présentation de l'éditeur :

Web sitelerinin bir türü olan "BLOG'lar, internetin en dinamik yüzü olarak, i? dünyas? ve pazarlamac?lar?n yeni gözdesi hafine gelmi?tir. Bugün, ba?ta ki?isel bloglar olmak üzere, her konuda ve alandafpolitik, gezi, e?itim, pazarlama vs.) blo?a rastlamak mümkündür. Blogla Pazarlama, i?letmelerin internette mü?terileriyle kar??l?kl? konu?ma format?nda gerçekle?tirdikleri, etkili geri bildirim alabildikleri, dü?ük maliyetli bir ileti?im ve pazarlama ?eklidir. 0 halde i?letmeler hiç vakit kaybetmeden bir blo?a sahip olmal? ve mü?terileri taraf?ndan bloklanmadan BLOGLAMALIDIRLAR. Bu kitap, i?letmelerin neden ve nas?l "Blogla Pazarlama" yapmalar? gerekti?ini kapsaml? bir ?ekilde sunmaktad?r. Mü?terilerine daha ?effaf ve gerçekçi görünmek isteyen tüm i?letmeler için...

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande