Iç Mekan Tasarimi Nedir?

 
9789944757409: Iç Mekan Tasarimi Nedir?

Bir meslek olarak ic mekân tasariminin tarihi anlatilan, uygulamalarin ardinda yatan teoriler incelenen ve temel tanimlar sunulan Ic Mekân Tasarimi Nedir?'de, ic mekân tasarimcilarinin siklikla basvurdugu stratejiler ve taktikler uzerinde de duruluyor. Ic mekânlar, once tasarimcinin ic mekânin baglamina nasil yaklastigina bagli olarak "duyarli" ya da "bagimsiz" olarak siniflandiriliyor, sonra da kullanim amaclarina ve malzemelerine gore kategorize ediliyor. Son bolumde ise Foster+Partners, Behnisch Architekten, Phillippe Starck, Peter Zumthor gibi gunumuzde ic mekân tasariminin farkli alanlarinda uluslararasi olcekte etkinlik gosteren, dunyanin onde gelen ic mekân tasarimcilarinin yanki uyandirmis, yakin tarihli isleri sergileniyor. (Tanitim Bulteninden)

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

Présentation de l'éditeur :

(...)?ç mekan, hayat?n hikayesi ya da fonu olarak kabul edilebilir. Kullan?c?s?n?n d??avurumudur&;#59; mekan sakinlerinin ki?ilik, karakter ve özgünlü?ünü ifade eder. ?ç mekan?n tasar?m?, ister güven uyand?ran bir düzen ister etkileyici bir yarat?c?l?kta olsun, o mekan? kullananlar?n yans?tmak istedi?i imaj? temsil eder. ?ç mekan tasar?m? birçok farkl? i?levi birle?tirir ve her birinin kendine özgü sorunlar? ve konular? olan farkl? kullan?m alanlar?n? kapsar.Mekan, ister mevcut bir binan?n içinde konumlanm?? ister bina önerisinden beklenen baz? parametreler çerçevesinde çizilmi? olsun, tasar?mc? iç mekan kavram?n?n geli?tirilmesi için belirli bir yakla??m izleyecektir. Bu yakla??m genellikle strateji ve taktik olmak üzere ikiye ayr?lsa da, kaç?n?lmaz olarak belli noktalarda kesi?tikleri görülür.Bunlardan ilki, tasar?mc?n?n iç mekan?n tasar?m? için genel ve kapsay?c? bir yöntem geli?tirdi?i stratejik ya da genel yakla??md?r. Burada hem iç mekan hem de onun uzak-yak?n tüm çevresindeki ?eylerle olan ili?kisi ele al?n?r. Strüktür, form, ba?lam, tarih, i?lev gibi olgular da göz önünde bulundurulur.(...)-Kitab?n ?çinden Sayfa 60-

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande