Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WITH: Icones Biblicae Veteris et N. Testamenti. / Figures du Vieux et du Nouveau T

BIBLE/Luyken, Jan/Weigel, Christoph

Edité par Dordrecht, Pieter Keur, and Jacob Keur/Luyken: Johannes Covens, and Cornelis Mortier/Weigel: Nürnberg, Christoph Weigel 1729/1729/1712, 1729
Couverture rigide
Vendeur Antiquariaat de Roo (Zwijndrecht, Pays-Bas)

Vendeur AbeBooks depuis 28 octobre 2015

Quantité : 1

Acheter D'occasion
Prix: EUR 22 425 Autre devise
Livraison : EUR 18,95 De Pays-Bas vers Etats-Unis Destinations, frais et délais
Ajouter au panier

A propos de cet article

3 works in 3 bindings, (engraved frontispiece, 19) 144, (1) 145-302 (2) 134, (12) 164 (2) 66 folia., Luyken: 60 (of 62) folia., Weigel: (frontispiece) 151, (frontispiece) 108 folia. Contemporary blind-stamped Leather with 7 raised bands, richly decorated with gilt, gilt-edged and gauffred text blocks, bound by the Second Stadholder's Bindery in The Hague, Folio H. 44,5 x L. 28 x W. 7-8,5 cm. (The spines are very slightly faded and the spine-ends are skillfully restored, small restorations in the margins at some places, the work of Luyken lacks engraving 35 and 62. Very beautiful copy of the Dutch States Translation of the Bible, containing the Old and New Testament followed by the Apocrypha. Interleaved with the 6 double full-page maps by Pieter and Jacob Keur, 60 double full-page engravings by Jan Luyken from his Icones Biblicae and the entire work of Christoph Weigel named Historiae Celebriores, containing 2 frontispieces and 257 engravings. The entire work is bound by the Second Stadholder's Bindery in three very beautiful, blind-stamped bindings. The Second Stadholder's Bindery was active in the year 1752-1782 in the city The Hague. The bindery is so called because it made many bindings for members of the Stadholder's family, they owned special stamps for this purpose, among which the crowns on this set. Typical for the bindings is the richly decorated pattern with gold tooling, the stamps can be traced back to the bindery with the help of the standard work of Storm van Leeuwen. The gilding used on the bindings is very diverse, on each of the boards 8 crowns are displayed surrounded with a vivid pattern of mostly flowers and leaves. The spines are decorated with floral gilding between and on the raised bands, leaving some space for the title and volume indication. The text blocks are gilt-edged and near the edges gauffred with a design of leaves.) 3 werken in 3 banden, (gegraveerde titelpagina, 19) 144, (1) 145-302 (2) 134, (12) 164 (2) 66 folia., Luyken: 60 (van 62) folia., Weigel: (titelprent) 151, (titelprent) 108 folia. Origineel Leer met ribben, rijkelijk met goud bestempeld, goud op snede en geciseleerde boekblokken, gebonden door de Tweede Stadhouderlijke Binderij in Den Haag, Folio H. 44,5 x L. 28 x D. 7-8,5 cm. (De ruggen zijn heel licht verkleurd en aan de onder- en bovenkant vakkundig gerestaureerd, plaatselijk enkele kleine restauraties in de marges, het werk van Luyken mist gravure 35 en 62. Zeer fraaie uitgave van de Nederlandse Bijbel in de Statenvertaling, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament gevolgd door de Apocriefen. Doorschoten met de 6 dubbel paginagrote kaarten van Pieter en Jacob Keur, 60 dubbel paginagrote gravures van Jan Luyken uit zijn Icones Biblicae en het gehele werk van Christoph Weigel genaamd Historiae Celebriores bestaande uit 2 titelprenten en 257 gravures. Het geheel is ingebonden door de Tweede Stadhouderlijke Binderij in drie zeer fraaie stempelbanden. De Tweede Stadhouderlijke Binderij was actief geduurende de jaren 1752-1782 in de stad Den Haag. De binderij heeft zijn naam te danken aan het feit dat zij veel banden inbonden voor de stadhouderlijke familie, voor dit doeleinde bezaten zij enkele stempels die exclusief hier voor werden gebruikt, waaronder de kroontjes op deze set. Kenmerkend voor de banden is het rijkelijk met goud bestempelde patroon, de stempels zijn te herleiden naar de binderij met behulp van het standaard werk van Storm van Leeuwen. De stempels die gebruikt zijn voor deze banden zijn divers, op elk van de platten zijn 8 kronen weergegeven omringd door een levendig patroon van overwegend bloemmotieven en bladmotieven. De ruggen van de banden zijn tussen en op de ribben met goud bestempeld met een decoratief bloemenmotief, waarbij een vak is opengelaten voor de titel en de deelaanduiding. De boekblokken zijn met goud op snede en langs de randen geciseleerd met een een motief van bladeren.) Eeghen, P. van & Kellen, J.P. van der (1905). Het Werk van Jan en Casper. N° de réf. du libraire 201511

Poser une question au libraire

Détails bibliographiques

Titre : Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, ...

Éditeur : Dordrecht, Pieter Keur, and Jacob Keur/Luyken: Johannes Covens, and Cornelis Mortier/Weigel: Nürnberg, Christoph Weigel 1729/1729/1712

Date d'édition : 1729

Reliure : Hardcover

Description de la librairie

Since 2004 we are established as Boekhandel en Antiquariaat De Roo in a number of shop-premises in Zwijndrecht, the Netherlands. Our offer is specialized in old and rare books from before 1800. Most of these books concern theology, church history and history but also related subjects like atlases and handcoloured works. Beside this we deal in new books and second-hand books concerning the same matters in our store and webshop. In 2010 we started to sell by auction on an annual base, about 500 lots covering the area of old and rare books from before 1800, most concerning theology, church history and related subjects. Quality and completeness are valued high. Each month De Roo publishes a list with the new arrivals and three times a year we publish a printed catalogue. A catalogue with exclusive items, one with items that are for sale and an auction catalogue. Both the list of the new arrivals and all catalogues can be found in our webshop, www.derooboeken.nl. De Roo features a unique competence in providing books in the Netherlands and abroad for especially collectors, investors, Christian readers and those with an interest in old and rare books. In this area we enjoy a well-accepted and trustworthy reputation. We are always interested in purchasing special books. Without any obligations you can contact us by e-mail or telephone to make an appointment. You are always welcome to visit us in our shop!

Visitez la page d?accueil du vendeur

Conditions de vente :

Terms of Sale 1. All books are complete and in a good condition, unless otherwise stated. 2. Prices are in euros, excluding shipping costs, unless otherwise stated. 3. For the European union, the VAT laws are applicable. All prices are including 6% VAT. If you have a VAT number, please led us know when you send your order. Shipping, bank and cheque costs will be billed at costprice. After ordering a book, you will receive the total price by email. 4. Books must be paid in advance. Institutions, ...

Pour plus d'information
Conditions de livraison :
  1. The risk of shipping of the ordered books is for the seller. The seller has the privilege to assurance the shipped books. This costs will be accounted to the buyer. 8. Each purchase can be returned within 7 days after reception, without proper stated reason. The seller highly appriciates an acknowlegdement of this before by email. The price of the books (without the shipping and insurance corsts) will be paid back in 30 days. 9. If the return is a cause of an incomplete description, all the shipping and insurance costs will be paid back. The returned books must receive the seller in the same condition as they are send. The risk of the return shipments are for the sender.

Afficher le catalogue du vendeur

Modes de paiement
acceptés par le vendeur

Visa Mastercard American Express Carte Bleue

En espèce PayPal Virement bancaire