DANSKE VILDTUNDERSØGELSER.

Ancien(s) ou d'occasion
Vendeur Andersens Antikvariat (Glostrup, Danemark)

Vendeur AbeBooks depuis 18 juin 2002

Evaluation du vendeur Evaluation 4 étoiles

Quantité : 1

Disponible auprès d'autres vendeurs

Afficher tous les  exemplaires de ce livre
Acheter D'occasion
Prix: EUR 62,28 Autre devise
Livraison : EUR 17 De Danemark vers Etats-Unis Destinations, frais et délais
Ajouter au panier

Modes de paiement
acceptés par le vendeur

Visa Mastercard American Express Carte Bleue

Chèque En espèce Facture Virement bancaire

A propos de cet article

Hefte 10 (Ederfugle i danske farvande), 11 (Oddere), 12 (Grågåsen), 14 (Urfuglen i Danmark), 15 (Husmår), 16 (Ynglebestanden af knopsvane i Danmark 1976), 17 (Felsted Kog), 18 (Ilder), 19 (Skovsneppen), 20 (Ederfuglen som ynglefugl), 21 (Lækat og brud), 22 (Urfuglen forekomst i Danmark 1973), 23 (Egern), 25 (Sikavildt), 26 (Sæler), 27 (Ræve), 28 (Grævlinge), 29 (Skovmår), 31 (Bestandsændriger hos Urfugl i Danmark op til 1978), 32 (Tyrkerduen og tyrkerduejagten i Danmark 1975/76), 33 (Råbukkeopsatser), 34 (Minken), 35 (Tamrener i Grønland), 36 (Fiskehejren og fiskehejrejagten i Danmark 1976/77), 37 (Trækkende vandfugle), 40 (Rovfugle og fasanudsætninger), 42 (Spættet sæl), 44 (Dyrehaver og hjortefarme), 45 (Forekomst og habitatudvalg hos Mørkbuget Knortegås) og 47 (En 90m/2 MW vindmølles indvirkning på fuglelivet). Ialt 30 hefter med afhandlinger om dansk vildt. Udgivet af Vildtbiologisk Station, Rønde 1962-90. Illustrerede i sort/hvid. Heftede med originale omslag. N° de réf. du libraire 11031312

Poser une question au libraire

Détails bibliographiques

Titre : DANSKE VILDTUNDERSØGELSER.