t Groot Waerelds Tafereel, Waar in de Heilige en Waereldsche Geschiedenissen en Veranderingen zedert de Schepping des Waerelds, tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes, Worden afgemaalt, en ieder Konst-prent door Godsgeleerde Wysgeerige en Waereldlyke Uitleggingen, benevens de Tydrekeningen of Jaarboeken der Gevallen des Waerelds, naaukeurig in t Frans beschreeven. Wyders vertaalt, en met Vaarzen verrykt door den Hr. Mr. Abraham Alewyn.

Basnage, Jakob

Edité par Amsterdam, Jacob Lindenberg 170X
Ancien(s) ou d'occasion / Quantité : 0
Disponible auprès d'autres vendeurs
Afficher tous les  exemplaires de ce livre

Au sujet du livre

Ce livre n'est malheureusement plus disponible. AbeBooks dispose cependant de millions de livres. Nous vous invitons à lancer une recherche ci-dessous afin de trouver des exemplaires similaires.

Description :

3 volumes in 1 binding, (frontispiece with explanation, 6, portrait) 158, 92, 66 p. Contemporary Leather with 7 raised bands, decorated with gilt, large Folio H. 43,3 x L. 27 x W. 6 cm. (The front- and back cover decorated with biblical images, the spine is restored at the edges, printed on large paper. Beautiful, handcoloured edition of the 'Groot Waerelds Tafereel', with the frontispiece, 1 portrait, 4 maps, numerous vignettes and the engravings from Romeyn de Hooghe, 94 in the Old Testament, 95-104 in the Apocrypha and 105-140 in the New Testament. Under each engraving is added a 'Dichtkundige Verklaaring' followed by a poem from Alwyn. All 140 engravings with a total of 800 different images, vignettes, and maps are contemporary handcoloured and heightened with gold. The colours that were used are still remarkably bright and the engravings and some of the text have been richly decorated with accents in gilt.) 3 delen in 1 band, (titelprent met verklaring, 6, portret) 168, 92, 66 p. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, groot Folio H. 43,3 x L. 27 x D. 6 cm. (Het voor- en achterplat is bedrukt met bijbelse voorstellingen, de rug is aan de randen gerestaureerd, gedrukt op royaal papier. Unieke, handgekleurde uitgave van het 'Groot Waerelds Tafereel', met de titelprent, 1 portret, 4 kaarten, talloze sluitvignetten en de gravures van Romeyn de Hooghe, 94 in het Oude Testament, 95-104 in de Apocriefe Boeken en 105-140 in het Nieuwe Testament. Onder elke gravure staat een 'Dichtkundige Verklaaring' gevolgd door een gedicht van Alewyn. Alle 140 gravures met in totaal 800 verschillende afbeeldingen, sluitvignetten, en kaarten zijn origineel handgekleurd en met goud opgehoogd. De kleuren die zijn gebruikt zijn nog opvallend helder en er is rijkelijk gebruik gemaakt van het accentueren met goudverf van zowel de prenten als sommige tekstgedeeltes.) Poortman, W.C. (1983). Bijbel en Prent. Deel II: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 106-120/Spaans, J. & Goedings, T. (2008). Romeyn de Hooghe. De verbeelding van de late Gouden Eeuwe, p. 48-57, 204-221. N° de réf. du libraire

Détails bibliographiques

Titre : t Groot Waerelds Tafereel, Waar in de ...
Éditeur : Amsterdam, Jacob Lindenberg 170X

AbeBooks vous offre des millions de livres anciens, neufs, d'occasion et épuisés proposés par des milliers de vendeurs du monde entier. Acheter sur AbeBooks est simple, sûr et 100% sécurisé - effectuez votre recherche, passez commande sur notre site sécurisé et recevez votre ouvrage directement expédié par le vendeur.

Cherchez parmi des millions de livres proposés par des milliers de vendeurs

Livres anciens et de collection

Livres anciens et de collection

Livres rares, manuscrits, incunables ou livres signés, découvrez notre page consacrée aux livres anciens et de collection.

Livres anciens et de collection

Editions originales

Editions originales

Tirages limités, éditions spéciales ou numérotées, retrouvez notre sélection d’éditions originales.

Editions originales

Livres d'occasion

Livres d'occasion

Meilleures ventes, idées lecture et lauréats à prix réduits, faites des économies grâce à nos bonnes affaires et à la livraison gratuite.

Livres d'occasion

Découvrez d’autres livres :