Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel 1, 2 en 3.

GODÉE MOLSBERGEN, E.C.

Ancien(s) ou d'occasion / Quantité : 0
Disponible auprès d'autres vendeurs
Afficher tous les  exemplaires de ce livre

Au sujet du livre

Ce livre n'est malheureusement plus disponible. AbeBooks dispose cependant de millions de livres. Nous vous invitons à lancer une recherche ci-dessous afin de trouver des exemplaires similaires.

Description :

's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1976. In drie uniforme banden. Met 10 kaarten en 29 (uitvouwbare) platen. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. (Fotomechanische herdruk 1976). (Werken uitgegeven door de Linschoten Vereniging XI, XII, XX). (Mooie set!). Eerste deel: Tochten naar het Noorden 1652-1686. Tweede deel: Tochten naar het Noorden 1686-1806. Derde deel: Tochten langs de Z.O.-kust en naar het oosten 1672-1752. Dr E.C. Godée-Molsbergen (Utrecht, 18 September 1875-'s-Gravenhage, 8 Maart 1940) Everhardus Cornelis Molsbergen werd den 18den September 1875 te Utrecht geboren als zoon van J.R. Molsbergen en vrouwe W. Godée. Hij bezocht het Erasmiaansch Gymnasium te Rotterdam. Reeds vóór zijn promotie was hij opgetreden als directeur van de Eerste Christelijke Hoogere Burgerschool te Rotterdam, aan de oprichting waarvan hij, als geloovig Protestant, met kracht had medegewerkt. Maar niet lang vervulde hij deze functie, daar hij al spoedig werd aangezocht om op te treden als hoogleeraar in de geschiedenis aan het Victoria-college van de Universiteit te Stellenbosch, als hoedanig hij van 1903 tot 1910 werkzaam was. Vol ambitie hield hij zich daar, naast zijn colleges, bezig met het onderzoek der Kaapsche archieven uit den Hollandschen tijd, getuige enkele belangrijke publicaties. In Nederland teruggekeerd volgde 1 September 1911 benoeming tot tijdelijk leeraar aan de H.B.S. te Zaandam; gelijktijdig verkreeg hij toelating als privaat-docent in de Koloniale Geschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. De functie te Zaandam werd 1 September 1912 in een definitieve omgezet en als zoodanig bleef hij nog een jaar werkzaam. Toen volgde benoeming tot directeur van de Rijks H.B.S. te Terneuzen, maar vóór hij zich daar had ingewerkt, legde het universitair onderwijs weer beslag op hem. Den eersten November 1913 toch werd hij lector in de Geschiedenis van Zuid-Afrika te Amsterdam en kreeg tevens van het Leidsche curatorium de uitnoodiging om de colleges in Koloniale Geschiedenis waar te nemen voor Prof. Mr. J.E. Heeres, die, wegens zijn benoeming tot lid der Tweede Kamer, non-activiteit had aangevraagd. Deze beide functies vervulde hij tot 1916, en maakte zich in deze periode bijzonder verdienstelijk ten aanzien van de z.g. Gordon Collection, een verzameling zeldzame teekeningen van land en volk van Zuid-Afrika, door den Nederlander Robert Jacob Gordon tegen het einde der 18de eeuw vervaardigd en later naar Engeland overgebracht. Toen deze verzameling in 1913 te koop werd aangeboden, bracht de Heer Wouter Nijhoff haar naar Nederland over. Daar vormde zich een commissie, die er, dank zij de krachtige propaganda van Godée Molsbergen, in slaagde het belangrijke bedrag bijeen te brengen noodig om deze collectie aan te koopen en voor Nederland te behouden. Ze berust thans in het Rijks Prentenkabinet te Amsterdam. December 1916 bracht Godée de benoeming tot Hoogleeraar in de Koloniale Geschiedenis aan de door het Duitsche bestuur in Gent opgerichte Vlaamsche Hoogeschool. Het einde van den oorlog noopte hem in 1918 tot terugkeer naar Nederland; aangezien daar toen geen passend emplooi voor hem kon worden gevonden en het uitzwermen hem in het bloed zat, vroeg en verkreeg hij in 19. (booknr: 35520). N° de réf. du libraire

Détails bibliographiques

Titre : Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. ...

AbeBooks vous offre des millions de livres anciens, neufs, d'occasion et épuisés proposés par des milliers de vendeurs du monde entier. Acheter sur AbeBooks est simple, sûr et 100% sécurisé - effectuez votre recherche, passez commande sur notre site sécurisé et recevez votre ouvrage directement expédié par le vendeur.

Cherchez parmi des millions de livres proposés par des milliers de vendeurs

Livres anciens et de collection

Livres anciens et de collection

Livres rares, manuscrits, incunables ou livres signés, découvrez notre page consacrée aux livres anciens et de collection.

Livres anciens et de collection

Editions originales

Editions originales

Tirages limités, éditions spéciales ou numérotées, retrouvez notre sélection d’éditions originales.

Editions originales

Livres d'occasion

Livres d'occasion

Meilleures ventes, idées lecture et lauréats à prix réduits, faites des économies grâce à nos bonnes affaires et à la livraison gratuite.

Livres d'occasion

Découvrez d’autres livres :