Three Studies in Epicurean Cosmology. Drie Studies in Epicureïsche Kosmologie.

BAKKER, FREDERIK.

ISBN 10: 9039354561 / ISBN 13: 9789039354568
Ancien(s) ou d'occasion / Quantité : 0
Disponible auprès d'autres vendeurs
Afficher tous les  exemplaires de ce livre

Au sujet du livre

Ce livre n'est malheureusement plus disponible. AbeBooks dispose cependant de millions de livres. Nous vous invitons à lancer une recherche ci-dessous afin de trouver des exemplaires similaires.

Description :

Zutphen, 2010. Paperback. 8vo. 278 pp. (diss. - thesis). (Questiones Infinitae - Publications of the Department of Philisophy, 64). (A fine copy). Met een samenvatting in het Nederlands. Three Studies in Epicurean Cosmology: Frederik Bakker's dissertation consists of three studies dealing with various aspects of Epicurean cosmology. The first study discusses the Epicurean practice of explaining astronomical and meteorological phenomena by multiple alternative theories. The second study compares the meteorological accounts of Epicurus and Lucretius with other ancient meteorologies as regards the scope and order of their subject matter. The third one examines the claim that Epicurus and Lucretius held the earth to be flat. Frederik Bakker promoveerde bij het onderzoekinstituut ZENO voor wijsbegeerte op drie studies op het gebied van Epicureïsche kosmologie. Hij ontdekte dat de Griekse filosoof Epicurus (341-270 v.C.) en zijn Romeinse volgeling Lucretius (ca. 99-55 v.C.) een ander idee van de waarheid hadden dan vaak wordt gedacht, dat Epicurus en Lucretius nooit hebben beweerd dat de aarde plat is, en dat Theophrastus (371-287 v.C.) vermoedelijk niet de auteur is van een meteorologisch traktaat dat aan hem wordt toegeschreven. Epicurus (341-270 v.C.) Eén of meerdere waarheden. Epicurus en zijn Romeinse volgeling Lucretius geven in astronomische en meteorologische kwesties doorgaans niet één verklaring, maar een aantal alternatieve. Volgens sommige moderne geleerden meenden zij dat elke alternatieve verklaring niet alleen mogelijk, maar zelfs waar is, met het gevolg dat er meerdere ‘waarheden’ naast elkaar zouden bestaan. Deze claim vindt steun bij Lucretius, die betoogt dat in onze wereld slechts één verklaring waar is, al weten we niet welke, maar dat in het oneindige heelal alle verklaringen waar zijn. Toch blijkt er op deze bijzondere waarheidsclaim wel wat af te dingen, zo stelt Bakker. Voor een aantal kwesties die de kern vormen van de Epicureïsche fysica, zoals het bestaan van atomen en lege ruimte, neemt Epicurus geen genoegen met meervoudige waarheden, maar eist hij enkelvoudige waarheden. Al zijn dan alle verklaringen waar, sommige (de enkelvoudige) zijn toch ‘waarder’ dan andere (de meervoudige). Traktaat niet van Theophrastus: een soortgelijk gebruik van alternatieve verklaringen is ook te vinden in een Syrisch meteorologisch traktaat, dat in de manuscripten aan Theophrastus wordt toegeschreven. Bakkers onderzoek maakt echter duidelijk dat dit werk sterk afwijkt van Theophrastus' overige werken, zowel in het gebruik van alternatieve verklaringen als in bepaalde details. Bakker betwijfelt daarom of het traktaat wel door Theophrastus is geschreven. Platte of ronde aarde: Vaak wordt beweerd dat Epicurus en Lucretius meenden dat de aarde plat is. Daarmee zouden zij ingaan tegen zowel de heersende opvattingen van hun tijd als ook tegen de vele empirische bewijzen voor de bolvorm van de aarde. Bakker constateert op basis van zijn onderzoek dat er nergens in hun werk expliciete uitspraken over de vorm van de aarde te vinden zijn. (booknr: 38367). N° de réf. du libraire

Détails bibliographiques

Titre : Three Studies in Epicurean Cosmology. Drie ...

AbeBooks vous offre des millions de livres anciens, neufs, d'occasion et épuisés proposés par des milliers de vendeurs du monde entier. Acheter sur AbeBooks est simple, sûr et 100% sécurisé - effectuez votre recherche, passez commande sur notre site sécurisé et recevez votre ouvrage directement expédié par le vendeur.

Cherchez parmi des millions de livres proposés par des milliers de vendeurs

Livres anciens et de collection

Livres anciens et de collection

Livres rares, manuscrits, incunables ou livres signés, découvrez notre page consacrée aux livres anciens et de collection.

Livres anciens et de collection

Editions originales

Editions originales

Tirages limités, éditions spéciales ou numérotées, retrouvez notre sélection d’éditions originales.

Editions originales

Livres d'occasion

Livres d'occasion

Meilleures ventes, idées lecture et lauréats à prix réduits, faites des économies grâce à nos bonnes affaires et à la livraison gratuite.

Livres d'occasion

Découvrez d’autres livres :