De briefwisseling met: (1) Herman de Man (1928-1946); (2) |Lodewijk van Deijssel (1902-1951); (3) Willem en Jeanne Kloos (1916-1949); (4) Dirk Coster (1920-1956). Toegevoegd: (5) Inventaris van het Archief van Dr. Pierre Henri Ritter Jr. (1882-1962).

RITTER, P.H. JR. (JAN J. VAN HERPEN, ED.).

Ancien(s) ou d'occasion / Quantité : 0
Disponible auprès d'autres vendeurs
Afficher tous les  exemplaires de ce livre

Au sujet du livre

Ce livre n'est malheureusement plus disponible. AbeBooks dispose cependant de millions de livres. Nous vous invitons à lancer une recherche ci-dessous afin de trouver des exemplaires similaires.

Description :

Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit utrecht - HES Uitgevers. 1986-88, In 5 banden. (Briefwisselingen in uniforme paperback. Het inventaris-deel in afwijkend formaat). Met facsimiles van handschriften. Paperback. 8vo. 148, 312, 249, 305, 191 pp. Mooie set (!) van samenhangende correspondentie; alsmede een overzicht van Ritter's archief. Titels van de onderscheiden delen: (1) Een toegenegen vriend al ben ik wellicht lastig; (2) De Markies onzer letteren; (3) De oude heer in Den Haag; (4) De meest Delftse Delftenaar. (5) Inventaris van het archief van Dr. Pierre Henri Ritter Jr. (1992-1962). Pierre Henri Ritter, die publiceerde als dr. P.H. Ritter jr. (Utrecht, 16 augustus 1882 - Houten, 13 april 1962) was een Nederlandse letterkundige, literatuurcriticus, schrijver, journalist, ambtenaar en radiopresentator. Als gymnasiast schreef de jonge Pierre zijn eerste novelle, en die kwam in handen van Lodewijk van Deyssel, die goedkeurend reageerde, en een ander stuk van Ritter opnam in zijn blad De XXe Eeuw. Daarop ging de scholier op bezoek bij de beroemde literator, en maakte een moeilijk uurtje door: "Van Deyssel zonk met een vormelijke traagheid neer in een van de armstoelen en wees mij een andere. Het was een angstwekkende taak een gesprek te beginnen, want de meester zweeg. En ik zat daar, met mijn knieën tegen elkander en had mijn bezoek te rechtvaardigen. Ik stamelde woorden van dankbaarheid over zijn belangstelling in mijn werk en toen maakte hij een conversatie mogelijk, door zijn waardering voor mijn bescheiden geschriften te herhalen. Daarna woog weer de stilte." De sfeer klaarde pas op toen Ritter een nieuwe pennenvrucht liet zien, waarover een technische discussie ontstond. Tussen 1903 en 1910 verscheen proza van zijn hand in de stijl van Van Deyssel in De XXe Eeuw. Dat was ook de tijd dat Adriaan Roland Holst in het blad debuteerde; in het decembernummer van 1908 zijn zowel Holsts eerste gedichten te vinden als kritisch proza van Ritter. Dit vroege werk is gebundeld onder het pseudoniem "Rudolf Atele" gebundeld in Kleine Prozastukken (1911). Later publiceerde Ritter dit werk onder eigen naam, maar ter onderscheiding van zijn vader (Pierre Henri Ritter (1851-1913), predikant, later hoofdredacteur van het Amsterdamse dagblad Het Nieuws van den Dag en hoogleraar wijsbegeerte) plaatste hij er 'jr.' achter. Inmiddels was in 1905 de Vereeniging van Letterkundigen opgericht, en Ritter behoorde tot de leden van het eerste uur. Hij ontmoette er Herman Robbers, die hem de gelegenheid bood in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift te publiceren. Daarin verschenen zijn Zeeuwsche mijmeringen, teksten in een proza dat schildert met woorden, vol is van de bijvoeglijke naamwoorden, en nog steeds (de boekpublicatie is van 1919) de invloed van de Tachtigers verraadt: Zie in de kleine straatjes, die van de haven de diepte indalen, heeft ieder huisje zijn roode spitse topgevel en dat golven van gevelen gaat door het hart van de stad, waar de trapgevels rijzen en boven hen uit de bewegelijke spits van den stadhuistoren met zijn kleine verbreedingen als kluwens van touw om den top gewonden en met zijn ijlenden Neptunus, hoog bij den hemel waar de winden waaien die ko. (booknr: 39662). N° de réf. du libraire

Détails bibliographiques

Titre : De briefwisseling met: (1) Herman de Man (...

AbeBooks vous offre des millions de livres anciens, neufs, d'occasion et épuisés proposés par des milliers de vendeurs du monde entier. Acheter sur AbeBooks est simple, sûr et 100% sécurisé - effectuez votre recherche, passez commande sur notre site sécurisé et recevez votre ouvrage directement expédié par le vendeur.

Cherchez parmi des millions de livres proposés par des milliers de vendeurs

Livres anciens et de collection

Livres anciens et de collection

Livres rares, manuscrits, incunables ou livres signés, découvrez notre page consacrée aux livres anciens et de collection.

Livres anciens et de collection

Editions originales

Editions originales

Tirages limités, éditions spéciales ou numérotées, retrouvez notre sélection d’éditions originales.

Editions originales

Livres d'occasion

Livres d'occasion

Meilleures ventes, idées lecture et lauréats à prix réduits, faites des économies grâce à nos bonnes affaires et à la livraison gratuite.

Livres d'occasion

Découvrez d’autres livres :