Articles liés à O snach

Synezjusz, Z Cyreny O snach

ISBN 13 : 9788379771462

O snach

Note moyenne 4
( 1 avis fournis par Goodreads )
 
9788379771462: O snach
Afficher les exemplaires de cette édition ISBN
 
 

Frais de port : EUR 5,82
De Royaume-Uni vers Etats-Unis

Destinations, frais et délais

Ajouter au panier

Meilleurs résultats de recherche sur AbeBooks

Image de l'éditeur

1.

z Cyreny Synezjusz
Edité par ATUT, Poland (2015)
ISBN 10 : 837977146X ISBN 13 : 9788379771462
Neuf Paperback Quantité disponible : 1
Vendeur
The Book Depository EURO
(London, Royaume-Uni)
Evaluation vendeur

Description du livre Paperback. Etat : New. Language: Polish. Brand new Book. Traktat O snach Synezjusza z Cyreny (ok. 370 413 r.) zosta? podobno napisany w ci?gu zaledwie jednej nocy z nakazu bóstwa us?yszanego we ?nie. Autor by? najpierw filozofem neoplato?skim ze szko?y Hypatii z Aleksandrii, pod koniec za? ?ycia zosta? chrze?cijaninem i biskupem Ptolemais. W napisanym po grecku oko?o roku 404 n.e. dzie?ku, odwo?uj?c si? do koncepcji kosmicznej sympatii oraz neoplato?skiej nauki o duszy, Synezjusz stara? si? dowie??, ?e wszelkie sny maj? znaczenie i ?e ka?dy cz?owiek mo?e z ich pomoc? przewidywa? przysz?o?? Tekst by? pó?niej dobrze znany i komentowany w Bizancjum, za? w 1497 r. Marsilio Ficino prze?o?y? go na ?acin? Pierwsze wydanie greckiego orygina?u ukaza?o si? drukiem w Wenecji w roku 1518. N° de réf. du vendeur DRS9788379771462

Plus d'informations sur ce vendeur | Contacter le vendeur

Acheter neuf
EUR 9,57
Autre devise

Ajouter au panier

Frais de port : EUR 5,82
De Royaume-Uni vers Etats-Unis
Destinations, frais et délais